Fonden Drive får besøg af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Fonden Drive hilser Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg velkommen: Vi ser frem til at hjælpe med det stores skolefraværsproblem 

Fonden Drive vil forbedre betingelserne for læring og udvikling til børn med særlige behov.

Og det kræver, at børnene kommer højt på den politiske agenda. Derfor er de i Fonden glade for, at de den 12. september får lov at dele viden og praktisk erfaring, når Børne- og
Undervisningsudvalget besøger dem på en studietur til Billund – Børnenes Hovedstad. Formålet med Udvalgets besøg på Fonden Drive er at høre om deres dagbehandlingsskole, skolevægringstilbud og succes med at hjælpe elever med bekymrende skolefravær tilbage til skole.

Og lige præcis dét emne er vigtigere end nogensinde:

– ”Problemet med børn, der ikke kommer i skole, er efterhånden så massivt,at det kræver handling fra Christiansborg. Skolefravær og skolevægring er en udfordring med store samfundsmæssige, økonomiske og ikke mindst personlige omkostninger. Det må vi og politikerne ikke sidde overhørig. Netop derfor er vi glade for besøget i Fonden Drive, hvor vi vil give udvalget nogle helt konkrete anbefalinger til, hvordan de politisk kan arbejde med at løse den kæmpe samfundsmæssige udfordring, som skolefravær er i dag”, siger Direktør i Fonden Drive Christopher Moyell
Juul i en pressemeddelelse.

 

Udveksle erfaringer og idéer

Med studieturen får Børne- og Undervisningsudvalget mulighed for at udveksle vigtige erfaringer og ideer med praktikere, der kan bidrage til at forbedre børne- og undervisningsforholdene i hele landet. Udover besøget hos Fonden Drive skal udvalget bl.a. også forbi Lego Fonden og den internationale skole i Billund (ISB). Det forventes, at besøget på Drive og de andre aktører giver værdifulde indsigter, der kan inspirere politikerne til konkret handling.

Det håber de i hvert fald i Fonden Drive: – ”Der er en meget stor opmærksomhed på skolefravær og børn og unges trivsel lige nu. Man kan ikke åbne en avis eller se tv, uden at det fylder. Dén
opmærksomhed er rigtig vigtig og på sin plads. Men udfordringerne er så store, at hverken børnene, forældrene eller os som samfund kan nøjes med medieomtale. Vi har haft nok kommissioner og rapporter med forskelligrettede forslag til indsatser – nu er det tid til at handle”, afslutter Christopher.

 

FAKTABOKS Fonden Drive

Fonden Drive er en not-for-profit fond i Billund dedikeret til at forbedre betingelserne for personlig, social og faglig udvikling for børn med særlige behov. Fonden har forskellige tilbud
til dette formål, herunder et videnscenter, en dagbehandlingsskole og et skolevægringstilbud. Videncenteret – Drive Practice Lab – skaber bro mellem praksis og forskning gennem en
evidensbaseret tilgang til arbejdet med udfordrede børn og familier.

www.fondendrive.dk