Sanders Historiske Hjørne: Engelsholm Slot, Grindsted området og lidt om gamle stænder

Sanders Historiske Hjørne

Af Carsten Sander Christensen

Godt 15 kilometer øst for Billund finder vi egnen mellem Vejle og Varde’s eneste slot, Engelsholm Slot.

Vel at mærke et slot der var i funktion i området efter middelalderen. Indtil midten af 1400-tallet havde der været tre slotte, Urup, Juellingsholm og Donslund i funktion i vores lille område. Og det havde normalt stor betydning for området, men ikke her. En kombination af usle økonomiske forhold, adelsfolk med meget lidt tæft for politiske rævekager og nogle lidt obsternasige bønder udgjorde kernen i godsernes alvorlige deroute. Noget der præger udviklingen på egnen helt op i vore dage.

Engelsholm Slot en sommerdag i 2018 – Privatfoto

I de gode gamle dage (eller måske knap så gode gamle dage) var der fire stænder:

Adel, Kirke, Borgerskab og Bønder. Og Kongen selvfølgelig allerøverst. I dag har vi regioner og kommuner til finansiering af offentlige projekter, men det eksisterede ikke på samme måde dengang. Var der f.eks. problemer med forfaldne kirkebygninger eller veje her på egnen skulle adelen træde til. Ligeledes var det adelen der skulle holde lidt øje med bønderne samt implementere nye dyrkningsmetoder og ja dyrke heden op, men et blik i historiebøgerne og man er klar over, at det ikke var på denne egn, at det foregik. I flere egne i landet var bønderne alle fæstere hos den lokale gods- eller slotsejer. Her var det meget kirken der var arbejdsgiver. På grund af, at kongen ikke rigtig fattede interesse for den dårlige jord.

 

Men her på egnen var der altså kun Engelsholm Slot, der meget passende ligger ved Engelsholm Sø.

I øvrigt lidt nord for landsbyen Ny Nørup, der hvor der endnu er mejeriudsalg i døren på det lokale mejeri. Slottets kirke, Nørup Kirke, en lille barokkirke, er kendt i hele Nordeuropa. Engelsholm Slot kommer faktisk først i rigtig funktion kølvandet på ”lukningerne” af de tre førnævnte lokale slotte i den nuværende Billund Kommune. Engelsholm er nævnt på skrift første gang i 1452 på et dokument der beskriver et ejerskifte mellem Christian 1. og en adelsmand, der hed Timme Nielsen Rosenkrantz. Den sidstnævnte byggede slottet i starten af 1450erne.

 

Hovedbygningen var bygget af munkesten

Timme byggede i årene her efter et lille slot. Selve hovedbygningen var bygget af munkesten, taget var tækket med munke- og nonnetagsten og vinduerne var blyindfattede ruder. Resterne af Timmes hus ligger under det nuværende slot. Familierne Rosenkratz og Lange, to meget kendte danske adelsfamilier, ejede slottet indtil 1590. Knud Brahe overtog Engelsholm Slot i 1590 og påbegyndte, bl.a. med hjælp og inspiration fra sin noget mere kendte bror, Tycho Brahe, den verdenskendte danske astronom, byggeriet af det nuværende Engelsholm. Slottets nuværende hovedbygning blev indviet den 1. januar 1593 af Knud Brahe og konen Margrethe Lange, og kan fejre 430 års fødselsdag i år.

 

Fransk inspireret

Slottet er inspireret af det franske slot Ancy-le-Franc, som blev bygget i år 1546 og ligger i Bourgogne – godt 200 kilometer sydøst for Paris. Faktisk er Engelsholm Slot næsten en tro kopi af det franske slot, dog med mere regelrette og rene danske former. Slottet er opført i som en rektangulær bygning, med et regulært grundplan. I hvert hjørne af bygningen er opført et indfældet kvadratisk tårn. I følge historiske kilder var Knuds bror, astronomen Tycho Brahe, involveret i opførelsen og tegningen af Engelsholm Slot. Slotsparken blev anlagt i fransk stil og en tilhørende avlsgård blev revet ned i 1931.

 

Gården blev købt af Erik Lange

Der skal dog lige nævnes en lille historie. Knud Brahe købte gården af Erik Lange. Knud havde vel lært Erik at kende på Uranienborg på Hven. Tycho Brahe forsøgte at skabe et videnskabeligt forum af diverse videnskabsfolk. Erik Lange var alkymist og gjorde flittigt brug af Tycho Brahes kemiske laboratorium. Men mange alkymister var nærmest misbrugere. Besættelsen med at finde den evige kilde til guldet gjorde Erik Lange dybt forgældet og Knud Brahe måtte købe ham fri af Gældsfængslet der lå i København. I starten af 1600-tallet rejste Erik Lange rundt i Europa for at finde kilden. Han døde 1613 i Prag, hvor hans gode ven Tycho Brahe var død 12 år før..

 

 

Der gik flere århundreder før Grindsted-Billund egnen fik hjælp fra Engelsholms ejere.

Imellem 1725 og 1732 hed ejeren Frederik Danneskiold-Samsøe, der senere blev gehejmeråd (datidens statsminister) og admiral for den danske flåde, der slet ikke er at sammenligne med den lille fiskeriflåde vi har i dag. Frederik Danneskiold-Samsøe, den sidste egentlige adelsmand på Engelsholm, påbegyndte i 1727 en indvendig ombygning i barokstil. Lidt syd for slottet anlagde han Haraldskær Fabrik til fremstilling af geværer. Den unge mand, der var 29, da han solgte gården, har næppe tænkt på Hejnsvig eller Vorbasse Kirkes ve og vel langt ude på heden. Men det gjorde personen han solgte til og han hed Gerhard Hansen de Lichtenberg, oprindeligt Gerhard Hansen. Han var, ligesom sine forældre, fra Horsens og Gerhard var en storkøbmand, storentreprenør, pengeudlåner og godsejer af format. Gerhard Hansen de Lichtenberg anskaffede sig såvel herregårdene Haraldskær og Kjeldkær, der begge ligger i umiddelbar nærhed af Engelsholm.

 

Hejnsvig Kirke blev sat i stand med hjælp fra slottet

Hejnsvig kirke blev sat i stand ligesom der blev lavet andre projekter med hjælp fra slottet. Disse projekter lå i slipstrømmen på flere entreprenørarbejder i Horsens by. I 1737 gjorde han slottets udseende kendt han satte de specielle løgformede kupler på bygningens fire tårne. En sidste af disse løgformede kupler sidder for øvrigt på Bredsten Kirke.

 

Et utal af ejere

Engelsholm Slot led den lidt kranke skæbne i i det sene 1700-tal og i 1800-tallet at have et utal af ejere. Dette skyldes mange gange at indehaverne ønskede at få noget større og derved blev Engelsholm lidt af et investeringsobjekt. Resultatet blev at hovedbygning og anneksgårde gik  forfald. I 1939 stod det meget slemt til. Så det var to modige højskolelærere, forfatteren Sune Andersen og akademikeren Frede Bording, der overtog slotskomplekset samt sø for 50.000 kr. Fra 1952 blev Engelsholm Slot en selvejende institution og er det den dag i dag. Og igennem mere end otte årtier har det været en meget værdsat folkehøjskole.