Infomøde om Solcelleprojekt ved Ravlundvej var godt besøgt

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag aften kl. 19.00 var der infomøde om solcelleprojekt ved Ravlundvej.  Der var på forhånd stillet 107 stole op i et mødelokale i Viadukthallen. De slog slet ikke til og der var anslået omkring 150 personer der var mødt frem til aftenens infomøde.

Foto: René Lind Gammelmark

På mødet blev der fortalt om projektet og da projektorienteringen var afsluttet var der tid til spørgsmål fra de fremmødte.

Ronnie Flyvbjerg Olesen talte på vegne af de berørte naboer, og han stillede flere kritiske spørgsmål. blandt andet om at der i dokumentet fra August, står at ansøger har været i dialog med alle berørte naboer, på nær ejerne af Blåhøjvej 30 – og ingen er imod projektet. Ronnie fortalte at det ikke var korrekt. På et møde hjemme hos Ronnie var der 19 husstande mødt op og 17 ud af 19 var imod projektet. 

Der blev sagt mange forskellige ting på mødet, og repræsentanten  fra Interfarms sagde til de fremmødte at han ikke var klar over at der var indsendt dokumenter til kommunen, og han sagde også fra starten af at de var kede af at de ikke havde været rundt og tale med alle implicerede endnu, men det ville de sørge for at de kom… Han var derfor også meget uforstående over for det der stod i dokumentet fra August, men ville undersøge det nærmere

Til venstre repræsentanten fra Interfarms og til højre repræsentanten fra Energicenter Nord i Thisted – Foto: René Lind Gammelmark