Mødestedets Historie

Mødestedets HistorieDe Gamles Hjem - Kilde: GrindstedArkivet

Af Karin Helene Berg

Mødestedets Historie – Lukning af Mødestedet

Der er allerede kommet mange indlæg med gode argumenter for ikke at lukke Mødestedet. Dem tilslutter jeg mig 100%. Der er derfor ingen grund til, at jeg gentager, hvad andre på glimrende vis har skrevet. I stedet vil jeg fortælle lidt om Mødestedets historie.

 

De gamles Hjem

Huset blev indviet 23. november 1926 som De gamles Hjem. Det var tegnet af byens arkitekt Ejnar Schiørring og opført efter forskrifterne fra bevægelsen Bedre Byggeskik, som arbejdede for ”en højnelse og udvikling af vor almindelige danske bygningskultur” ved at opføre ”huse, som i deres arkitektur nyfortolkede den danske byggetradition med vægt på enkelhed, harmoni og gedigne materialer. ” Som man kan se på fotoet fra 1926, kunne bygningen minde om stuehuset på en gård. Indvielsen var meget festlig med taler af bl.a. stiftamtmanden for Ribe Amt. Der var plads til ca. 15 beboere, heraf 4-5 ægtepar. Grunden var skænket af gårdejer, grosserer og sognerådsformand 1917-1933, J. P. Jensen. Han ejede gården Rolighed, som nu for længst er væk, men den har ligget på eller i nærheden af Rolighedsvej. Roligheds jorder strakte sig fra nuværende Vestergade og ned til og med Tronsøen (eller Tranesøen, som den også kaldtes).

 

Kommunekontor

Ikke nok med, at det nye hus var tiltænkt byens gamle; til højre for indgangen var der afsat to stuer til kommunekontor. Det var ikke meget, men nok plads til administration efter datidens forhold.

I midten af 1930erne fandt man dog ud af, at kommunen havde brug for mere plads. Man overvejede at flytte til Jernbanegade, men slutresultatet blev, at alderdomshjemmet blev udvidet med en fløj mod nord. Den nye tilbygning blev taget i brug 16. december 1937.

Hvis det ender med, at Mødestedet sælges, vil huset efter al sandsynlighed blive jævnet med jorden og erstattet af en firkantet ”kasse” på x antal etager. Det er et faktum, at nedrivning af huse medfører en stor udledning af CO2. Mon byrådet har tænkt det med ind i ligningen?

Mødestedets Historie

Kilde: GrindstedArkivet

Grindsted Historie

I GrindstedArkivet har vi for tiden en ung praktikant, cand. mag. i historie Janne Sallingboe, Hun arbejder sammen med to unge medarbejdere i Kulturforvaltningen på at skabe ”en stærk fortælling om Grindsteds historie”, beregnet på udstilling i GrindSTEDET. Den skal medvirke til, at byens borgere kan lære deres bys historie at kende og dermed være stolte af den. Grindsted har nemlig noget at være stolt af: det var den hurtigst voksende stationsby, som for 100 år siden var beboet af mennesker med gå-på-mod og initiativrigdom. Også i 2023 har vi, der bor i Grindsted, behov for at mærke en identitet med byen, at byen er vores by. Det kan vi ikke mindst ved at kende byens historie og kigge på de bygninger, som blev opført, da byen voksede sig stor.

 

Hvis Mødestedet forsvinder, hvor kan man så få øje på den ”stærke fortælling”? En væsentlig del af byens historie vil for evigt være tabt, og et smukt hus, som om tre år kunne fejre 100 års fødselsdag, vil for altid være borte.