Mødestedet lukker

Foto: René Lind Gammelmark

Opdateret den 1. oktober 2023 kl. 20.02

Mødestedet i Grindsted lukker

Det var hvad Stephanie Storbank (V), Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (A) og Allan Munk Nielsen (C) fortalte da de var til borgermøde på Mødestedet i Grindsted.  De fortalte om deres belæg for at træffe den trælse beslutning, og bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål.

Søren Madsen havde tjansen som ordstyrer, hvilket han gjorde fantastisk godt.

Der var dog udtalt utilfredshed med at de tre politikerer kun havde afsat en time i alt til mødet.   Ud over de tre var resten af kommunalbestyrelsen ligeledes inviteret.

Lokalerne var propfyldte til mødet, og der var stillet mikrofon og højttalere op udenfor mødestedet på p-pladsen, så der var flere der kunne følge med i mødet.

Arbejdsgruppen inviterede

Det var arbejdsgruppen bag protesterne for lukning af mødestedet der havde taget initiativ til mødet, og Borgmester Stephanie Storbank (V) takkede da også for muligheden for at komme til orde.

 

Lukning skal ske for at få råd andre ting i ældreplejen

Borgmester Stephanie Storbank (V) fortalte at når man vælger at lukke Mødestedet, er det fordi der er for mange ledige plejehjemspladser i Billund Kommune. Ved at lukke Mødestedet sparer man 10 millioner kroner. De 5 millioner bruger man direkte på området , mens de andre 5 millioner skal bruges til at give borgerne nogle andre plejemuligheder. De kan f.eks. være Seniorbofællesskaber.

Man slog også fast at der ingenting var besluttet med bygningerne endnu, og at man gerne så bygningerne bevaret på en eller anden måde.

 

Har ikke en plan

Kommunalbestyrelsen har endnu ikke en plan for hvad der skal komme i stedet for Mødestedet, men Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (A) forklarede at når først andenbehandlingen af kommunens budget bliver godkendt på tirsdag, så vil man trække i arbejdstøjet og se på muligheder. Hun opfordrede også borgerne til selv at komme med input. Hun slog også fast at man ikke kommer til at tvinge folk væk fra deres plejebolig, men vil sørge for at alle kan få den hjælp som de har brug for – både af praktisk og økonomisk karakter. Det er for at det bliver til mindst mulig gene for dem der skal flytte sagde Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Politisk beslutning – for at øge velfærd og en bedre service

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (A) fortalte at beslutningen er truffet med det klare formål, at sikre en bedre velfærd og en øget service til vores ældre – intet andet. Strukturanalysen som forvaltningen har lavet, viser at så mange som muligt gerne vil blive i eget hjem så længe som muligt, og gerne til livet slutter. Det gør sig gældende i hele landet fortalte Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Hun er glad for at kunne læse at medarbejdere og beboere er glade for at bo på Mødestedet. Det samme oplever Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup uanset hvor hun kommer på plejehjemmene i kommunen.

 

Det er dejligt at se borgerne engagerer sig

Sådan startede Allan Munk Nielsen (C) sin taletid, og tak for invitationen til borgermødet. Beslutningen om lukning af mødestedet sker som en del af budgetforliget. Det sker for at give bedre velfærd og øget service til de ældre medborgere. Det har været en svær beslutning. Vi ved også at mange borgere og frivillige bruger Mødestedet. 

 

Kjeld Knudsen fra Ældre Sagen havde et enkelt spørgsmål

Vi har mange plejehjem her i kommunen, hvorfor er det Mødestedet der er valgt ?   

Hertil svarede Ann Charlotte at Mødestedets bygningsstand er den der er dårligst – og samtidig vurderede man at det det sted der er bedst egnet til anden anvendelse.

 

Vagn Sørensen fra Ældre Sagen kommenterede rapporten der er udfærdiget af embedsmændene

Læs jeres egen rapport igennem, der står om bygningens stand at der på  Sydtoften er renoveringsbehov, udskiftning af tag, vinduer, radiatorer, renovering af slidte gange i hele bygningen, opdatering af uisolerede udbygninger til indendørs pusleplads til plejebiler. 

Fynsgade har fået en 6.er – elevator er endnu funktionel- men af ældre dato,  køkkendepot i kælder trænger til en opdatering, administrations faciliteter trænger til en opdatering, boligerne er af ældre dato og trænger til opdatering, dele af taget skal renoveres   bygningen lever ikke op til bandmæssige krav, og der er behov for ombygning i forhold til udgange.

Mødestedet får en 3.er – her skal der kun laves udvendig belægning af gårdhave, bolig og gangarealer trænger til en kraftig opdatering, varmtvandsbeholder er af ældre dato og trænger til udskiftning, der er udfordringer med kolde og utætte gange.

 

Stephanie Storbank (V) sagde at hun mener det er godt Vagn har læst rapporten, for der ligger faktisk enormt meget gennem bearbejdet materiale der ligger til grund for den beslutning der er taget. Det skal ses som en samlet vurdering af alle parametre. Du (Vagn red.) slår ned på et enkelt parameter hvor der bliver vurderet at Mødestedet er i dårlig stand. Der står ikke tydeligt i den at taget snart skal skiftes – det er en betragtelig ting. Meget af Mødestedet er ejet af BOVIA.  (Grindsted Boligforening og Byggeforeningen af 1949 har de sidste mange år haft BOVIA ansat til at administrere deres lejemål – Red.)

 Det er ikke kommunens plejeboliger fortalte Stephanie Storbank (V). Der er blandt andet også taget højde for om den placering Mødestedet har , om det kan bruges til andet i fremtiden.

 

Susanne Matthiesen spurgte om venteliste og restgæld

Med hensyn til venteliste pr. december 2022 – så er der en konstant venteliste for borgere der gerne vil på plejehjem, også for borgere der ønsker at komme på Mødestedet

Hvad koster det Billund Kommune at lukke Mødestedet, Bovia (Grindsted Boligforening red.) ejer de 27 boliger, og jeg ved godt at de 10,1 millioner kroner bliver på ældreområdet, men hvad med betalingen af det langfristede gæld ?

13 boliger har stået tomme hele året, i hele året. Der har været en belægning på Mødestedet på 87 sidste år fortæller Stephanie Storbank, der siger at kommunens visitationer har været meget lidt restriktive. Der er også nogle ældre i kommunen der har andre behov, og dem skal vi jo også kunne indfri. Jeg mener der er omkring 14,7 millioner i restgæld fortæller Stephanie Storbank (V). 

Der var rigtig stor spørgelyst blandt de rigtig mange fremmødte, og politikerne fik masser af spørgsmål. Desværre var der en begrænsning på en time til mødet, hvilket åbenlyst irriterede mange af de fremmødte.

 

Klik på de mange billeder i galleriet herunder for at se dem i stor størrelse