Et stort flertal stemte ja til budgettet – dermed lukker Mødestedet i Grindsted

Foto: René Lind Gammelmark

Et stort flertal på 21 ja stemmer mod 3 nej-stemmer betyder at 2.behandlingen af budgettet blev godkendt.  

Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne havde stillet et ændringsforslag og et underændringsforslag til budget.

Et stort flertal

De 3942 underskrifter mod en lukning af Mødestedet – Foto: René Lind Gammelmark

Ændringsforslag til budget 2024:

At beslutningen om lukningen af Mødestedet udskydes, således at ældreområdet permanent tilføres de fem millioner kroner årligt der i forligsteksten er beskrevet, til implementering af forandringerne. Men ellers fortsætter med den nuværende plejestruktur indtil der i beslutningsgrundlaget dels foreligger en gennem beregnet økonomi, for såvel de alternative udnyttelser af den frigivne bygningsmasse, som for de umiddelbare konsekvenser for selve lukningen af Mødestedet. Dels foreligger en eksakt beskrivelse af, hvor og hvordan de mange frivillige aktiviteter der i dag finder sted på Mødestedet fortsat kan afholdes fremadrettet såfremt man stadig beslutter at lukke Mødestedet. 

At de tilførte midler skal bruges på at undersøge og understøtte mulighederne for etablering af senior bofællesskaber, og at resten af midlerne skal investeres i udvikling af kommunens plejehjem.

 

Underændringsforslag til budget 2024:

At beslutning om lukning af Mødestedet tages ud af budgetaftalen, således at ældreområdet permanent tilføres de fem millioner kr. årligt der i forligsteksten er beskrevet til implementering af forandringerne. At de tilførte midler skal bruges på at undersøge og understøtte mulighederne for etablering af senior bofællesskaber, og at resten af midlerne skal investeres i udvikling af kommunens plejehjem.

Stephanie Storbank fortalte at det kun er aktiviteterne der stopper på Mødestedet i maj 2024, mens plejedelen først lukker når der nærmest ikke er flere beboere på Mødestedets plejehjemsdel.

 

En meget rørt Per Nyhus

Per Nyhus roste alle der havde taget kampen, og stor ros til alle foreninger og frivillige, og pårørende. Når det virkelig gælder kan man stå sammen om noget. Jeg er rigtig ked af det på jeres og egne vegne. Jeg håber i kan huske fremadrettet hvad der skete. Og huske at dem der tager sådan en beslutning  at ethvert valg har en konsekvens.

 

Afstemning af ændringsforslag

Her stemte 3 for og 21 imod.  De tre der stemte for ændringsforslaget og imod budgettet var Rie Køppen (A), Per Nyhus (O) og Mogens Jørgensen (Æ), dermed er det er realitet at Mødestedet i Grindsted bliver lukket.

Et stort flertal

Foto: René Lind Gammelmark