Ny direktør for voksenområdet i Billund Kommune

Else Zippor - PR-Foto: Billund Kommune

Else Zippor tiltræder den 1. november 2023 som ny direktør for voksenområdet i Billund Kommune.

Hun har cirka 20 års erfaring fra andre kommuner og amter, og hun vil særligt have fokus på at sætte borgeren først og efterfølgende finde løsninger på tværs af organisationen i Billund Kommune.

Som ny direktør for Voksenområdet skal Else Zippor bl.a. understøtte Voksenudvalget i Billund Kommune og sikre, at de politiske beslutninger bliver ført ud i livet. 

 

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, som er formand for Voksenudvalget i Billund Kommune, glæder sig til samarbejdet med Else Zippor. 

”I Voksenudvalget er vores vision at samskabe gode løsninger med borgerne. Jeg ser meget frem til at byde Else velkommen – og ikke mindst til vores samarbejde om de vigtige dagsordener inden for voksenområdet, herunder videreudrulningen af de samstyrende teams og det videre arbejde med plejecenterstrukturen”, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Voksenudvalget.

Else Zippor arbejder i dag som socialchef i Esbjerg Kommune og har de seneste cirka 20 år arbejdet i en række forskellige kommuner og amter på ældreområdet, voksensocialområdet, psykiatrien og det specialiserede børneområde. Hun er uddannet cand.scient.pol og har en master i offentlig ledelse. 

”Else kommer med stor ledelseserfaring og god faglig ballast. Derfor glæder jeg mig meget til, at Else bringer sine erfaringer i spil, når vi sammen skal finde de bedste løsninger for fremtidens Voksenområde i Billund Kommune, og når vi sammen med den øvrige direktions- og chefgruppe skal finde gode løsninger for hele organisationen”, udtaler kommunaldirektør Thomas Foged.

 

Når Else Zippor bliver spurgt til den kurs, hun vil sætte for området, er hun ikke i tvivl:

”Jeg brænder for velfærdsområdet med borgeren i centrum og er motiveret af, at Billund Kommune søger at finde løsninger på tværs. Kommunes mindset om at sætte borgeren først og efterfølgende finde løsningerne på tværs af organisationen tiltaler mig. Jeg glæder mig derfor meget til at møde organisationen, og at vi sammen trækker i arbejdstøjet – jeg fungerer nemlig bedst i samspil med andre,” siger Else Zippor.

Else Zippor bor i dag i landsbyen St. Andst i Vejen Kommune sammen med sin familie. Hun boede i Grindsted fra hun var 8 til 20 år og er student fra Grindsted Gymnasium og har arbejdet som vikar på Sydbyens Plejehjem og i hjemmeplejen.

 

Fakta om Voksenudvalget

  • Voksenudvalget tager sig principielt af sager inden for serviceloven og beskæftigelsesloven for borgere på 30 år og derover.
  • Det primære formål for Voksenudvalget er den umiddelbare varetagelse af de opgaver, der falder inden for udvalgets ressort.

Derudover er udvalget optaget af at lave tværgående løsninger, såvel inden for eget ressort som i relation til den øvrige del af koncernen skriver kommunen i en pressemedelelse.