Frie Bymidter – Grindsted er endeligt udvalgt som fri bymidte

Frie BymidterDer har været mange gode ideer og ønsker til, hvad der kan skabe mere liv og aktivitet i Grindsted. Alle input er taget med, analyseret og kogt ned til de 7 forskellige indsatser, som projektet bygger på. Illustation: Billund Kommune

Billund Kommune har fået svar på ansøgningen til forsøgsordningen “Frie Bymidter” under Plan- og Landdistriktsstyrelsen: Grindsted er med! 

Som en ud af i alt 14 byer i Danmark er Grindsted bymidte nu endeligt udvalgt til forsøgsordningen ”Frie Bymidter”,

I de kommende fem år fra 2024-2029 skal kommunen arbejde med indsatser, der kan skabe mere liv og aktivitet i Grindsted bymidte.

Med forsøgsordningen “Frie Bymidter” følger penge og mulighed for at blive fritaget af lovgivning for dermed at teste, hvilke løsninger og funktioner, der kan understøtte bymidten i at gentænke sig selv og finde nye veje til en mere aktiv og attraktiv bymidte. 

 

I Grindsted handler det hele om GrindSTEDET, som er et område i den centrale del af Grindsted bymidte.

GrindSTEDET består både af banken, hotellet, Birkecentret, Kulturhuset Kino, men også af de to torve – Birketorvet og Torvet – samt forbindelser herimellem.

Projektet har fokus på at forene kommunale velfærdsfunktioner, private initiativer og borgerrettede tilbud i dette centrale område af bymidten.

Hovedformålet er, at GrindSTEDET – altså hele området – skal være omdrejningspunkt for bylivet i Grindsted og bidrage til en aktiv og levende bymidte. Det er i tråd med kommunalbestyrelsens målsætning om at sikre stærke byer.

Frie Bymidter

GrindSTEDET ligger centralt placeret i Grindsted bymidte, og er derfor en rigtig vigtig brik, for at skabe mere liv og aktivitet i bymidten. Hvis der kommer liv i de tomme lokaler i dette område, vil denne aktivitet også kunne mærkes i resten af bymidten. Illustration: Billund Kommune

Det er hensigten at skabe et åbent borger- og aktivitetshus i kombination med bærende velfærdsfunktion, og private initiativer vil være til glæde for alle Grindsteds borgere og opland.  

“Vi er glade for at vi nu har et endeligt go til projektet samt en garanti for, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen finder vores projekt inspirerende. Vi ser frem til at dykke ned i projektet og sammen med borgere og samarbejdspartnere arbejde videre med indsatserne,” siger Simon Nicolajsen Jørgensen, Formand for Teknik-, Plan og Kulturudvalget i Billund Kommune

Siden Billund Kommune sendte den første interessetilkendegivelse i april 2022, har Kommunen – i samarbejde med byens borgere, virksomheder, organisationer og politikere – arbejdet med at kvalificere og identificere de indsatser, der skal arbejdes videre med i 2024. De mange ideer og inputs er blevet kogt ned til syv indsatser, som tilsammen skal bidrage til at skabe fornyet liv og mere aktivitet i Grindsted bymidte.

Frie Bymidter

En del af projektet bygger på omdannelsen af torvene, og her er arbejdet allerede i gang, hvor byens sommerbyrum og sommergågade, har været en test af hvordan man kan bruge Torvet bedre. Illustation: Billund Kommune

 

De 7 indsatser er:  

  • Eksperimentarium/formidlingscenter for forurening og grøn omstilling 
  • Mødested for byens borgere 
  • Kreative åbne værksteder 
  • Bykontor 
  • Skoletandpleje 
  • Omdannelse af torvene 
  • Pulje til bygningsfornyelse

Billund kommune forpligter sig til at samarbejde med lokale aktører om at udvikle de syv indsatser i bymidten, og dermed understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

I mange bymidter er der også brug for et fysisk løft i form af forskønnelse af bygninger og bymiljøer skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Læs mere om projektet “Frie Bymidter” på vores hjemmeside.

Læs mere på ministeriets hjemmeside