Tirsdag var der Sikker i trafikken på Mødestedet

Foto: Privatfoto

Sikker i trafikken var tirsdag eftermiddag i centrum for alle ældre på Mødestedet i Grindsted.

Demonstration af forskellige små køretøjer

Arrangementet startede kl. 13, hvor Michael Junker fra Boch Car Service demonstrerede kabinescooter, invalideknallert og motordreven kørestol.

Da Grindsted ikke længere har bybusser, giver disse køretøjer ældre og handicappede en mulighed for stadig at komme frem til familie, venner og aktiviteter i byen.

Der var mulighed for at bestille prøvekørsel.

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto

Kørelærer opdaterede de fremmødte

Kl. 14 var det kørelærer Poul Erik Thrane, der tog over og gav de mange fremmødte en opdatering i færdselsregler og-tavler. Fortalte om, hvor man som ældre er særlig udsat i trafikken og gav gode råd om, hvordan man så skulle forholde sig.

Fornyelse af kørekort, når man bliver 70 år er noget mange glemmer. Så her kom også en fortælling om, hvad man gøre. Nogle mennesker oplever at få et lægeligt kørselsforbud, fordi de rammes af sygdom – også dette emne blev grundigt belyst. Og endelig kom vi rundt om de færdselsregler, som gælder for kabinescootere, invalideknallerter, og motordrevne kørestole.

En del ældre har ikke kørt bil længe og har måske mistet modet eller lysten til at genoptage denne. Men det kan ændres, idet kørelæreren tilbyder undervisning i såvel egen bil som i skolevogn.

Flere har henvendt sig og har efterfølgende fået køreglæden tilbage igen fortæller Kjeld A. Knudsen til Netavisen Grindsted.

Spørgelysten var stor og det var tydeligt, at en hel del lige skulle sættes på plads.

Foto: Privatfoto