Billund Kommune er et eksempel på, at Skole OL-værtskab styrker idræt og samarbejde

Skole OL i børnehøjdeFIIBL's rapport viser bl.a. også, at de deltagende børn er glade for at være med til Skole OL-finalen i Børnenes Hovedstad. Foto: Skole OL/Lone Dybdal

Skole OL-finalen i Børnenes Hovedstad er ikke bare en festlig uge i juni med besøg af en masse glade børn. Det gør også en forskel resten af året og i fremtiden i Billund Kommune. Det fortæller en ny rapport fra FIIBL, som har undersøgt, hvilken værdi det giver at være vært for Skole OL-finalen, hvis man ser og bruger de muligheder, det giver

Billund Kommunes værtskab for Skole OL-finalen har styrket samarbejdet mellem kommunen, skolerne og de lokale foreninger og været med til at udvikle idrætsområdet i kommunen. Det fortæller en ny rapport, som Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) har udgivet.

Sammenfaldet af værdierne om at skabe aktiviteter i børnehøjde med fokus på samskabelse og børneinddragelse er noget af det, der gør, at det giver rigtig god mening at have OL i børnehøjde i Børnenes Hovedstad.

”Konklusionerne i rapporten er egentlig ikke overraskende for os. For vi har investeret blod, sved og tårer i projektet, fordi vi har troet på, at værtskabet kunne udvikle gode synergier mellem kommunen, skolerne og foreningerne. Men nu har rapporten bekræftet vores antagelser,” siger Stephanie Storbank (V), borgmester i Billund Kommune.

Skoler og foreninger er glade for tættere samarbejde

Repræsentanter fra både skoler og idrætsforeninger i Billund Kommune fremhæver, at Skole OL-finalen har været med til at styrke og udvikle deres arbejde og samarbejde med hinanden og med Billund Kommune. Skolerne er glade for muligheden for at give eleverne unikke oplevelser, indblik i nye sportsgrene og styrket fællesskab i klasserne.

I foreningerne kan de mærke, at deres frivillige oplever en glæde og udvikler sig personligt ved at være med, at foreningens aktiviteter bliver mere synlige i lokalsamfundet, og at de får nye erfaringer, de kan bruge i foreningen.

”Ret beset er der tale om en win-win-win-win-win-situation for hele idrætsområdet at lægge hus til Skole OL – hvis man altså som Billund Kommune formår at bruge det strategisk. I samarbejdet med Billund Kommune er der blevet skabt en hype og et fællesskab omkring Skole OL, som vi ikke har oplevet lignende før, og vi er utroligt glade for, at Skole OL på den måde kan bruges som en løftestang for samarbejdet mellem skoler, foreninger og kommunen – og i sidste ende booste bevægelsesglæden hos en hel masse børn,” siger adm. direktør i DIF, Morten Mølholm.

Børn og kommune er også glade for Skole OL i Børnenes Hovedstad

I rapporten er der også spurgt ind til de deltagende børns oplevelser. Børnene fremhæver bl.a., at det har været sjovt at prøve nye aktiviteter, at fællesskabet i klassen er blevet styrket, og at de oplever, at Skole OL-finalen i Børnenes Hovedstad foregår i børnehøjde og på deres præmisser.

”Vi er stolte af at være værter for Skole OL-finalen i Børnenes Hovedstad og glade for, at det store arbejde også er med til både at styrke samarbejdet mellem os, vores skoler og kommunens foreninger. Vi kan også se, at det udvikler idrætsundervisningen på vores skoler og gør vores foreninger stærkere. Det samarbejde og den udvikling skal vi holde fast i – også når vi ikke længere er værter for finalen,” forklarer Stephanie Storbank.

Både skoler, foreninger og lokalpolitikere er enige med borgmesteren i at holde fast i og bygge videre på alle de gode erfaringer, der er opstået under værtskabet for Skole OL-finalen, som kan bruges i mange sammenhænge fremover.

Fakta om Skole OL

  • Når man er vært for Skole OL-finalen, har man værtskabet i 4 år i træk – herefter går det videre til en ny kommune
  • Det fire år lange værtskab giver mulighed for at arbejde målrettet med udvalgte indsatsområder og lære af erfaringer
  • Billund Kommune overtog værtskabet fra Aarhus Kommune

Rapporten kan læses på FIIBL’s hjemmeside