Frivilligrådet sætter fokus på fællesskaber og foreninger i kampen mod ensomhed

fællesmødeFrivilligrådet i Billund Kommune inviterer de frivillige sociale foreninger og ildsjæle fra Grindsted, som arbejder med at bekæmpe ensomhed og med at skabe fællesskaber til fællesmøde onsdag den 8. november. Logo: Frivilligrådet i Billund Kommune

Fællesskab og åbenhed er en del af løsningen til bekæmpelse af ensomhed. Derfor vil Frivilligrådet og flere andre nu undersøge, hvilke fællesskaber og foreninger Billund Kommune rummer, så flere kan få glæde af tilbuddene. Det gør de gennem en spørgeskemaundersøgelse, som sendes ud i disse dage.

Frivilligrådet i Billund Kommune har i 2023 fokus på ensomhedsproblematikken og deltog i dag i Patrick Cakirlis March mod Ensomhed, hvor han gik fra rådhuset i Grindsted til Varde med selskab af bl.a. borgmester Stephanie Storbank og lokale børn, der gik med på dele af ruten.

Rådet vil undersøge, hvordan de kan være med til at skabe rammer for, at flere kommer ud af ensomhed. En af de indsatser, som Frivilligrådet har sat i gang, er en undersøgelse af hvilke foreninger og fællesskaber i Billund Kommune, der allerede eksisterer for borgere, som oplever større eller mindre grad af ensomhed. Dette vil give rådet mulighed for at skabe et bedre overblik over eksisterende fællesskaber og dermed gøre fællesskaberne mere synlige.

Spørgeskemaundersøgelse

I disse dage sendes spørgeskemaet ud til alle de foreninger, som kommunen har kendskab til. I spørgeskemaet kan foreningerne fortælle om deres aktiviteter, og om de har et særligt fokus på at inkludere borgere, der ellers ikke har andre fællesskaber at deltage i og på den måde bidrager til at mindske ensomhed.

Det er dog ikke kun de allerede kendte foreninger og fællesskaber, som Frivilligrådet ønsker viden om.

”Der findes mange foreninger og fællesskaber, som vi ikke i forvejen kender til, og derfor er spørgeskemaet også tilgængeligt på kommunens hjemmeside og Facebook. Vi håber, at mange vil medvirke til at kortlægge fællesskaber og aktiviteter, så vi kan få udbredt kendskabet til dem,” siger formanden for Frivilligrådet, Gitte Johansen.

Frivilligrådet har en forhåbning om, at endnu flere fællesskaber kan blive synliggjort i kommunen til gavn for både borgere, foreninger og fællesskaber.

 

Frivilligrådets mange initiativer

Udover spørgeskemaundersøgelsen har Frivilligrådet igangsat forskellige initiativer:

  • Frivilligrådet har drøftet deres fokus på ensomhed på det årlige dialogmøde med Voksenudvalget, som var meget interesseret i, hvordan rådet arbejder med emnet.
  • Rådet har repræsenteret kommunen på den landsdækkende ensomhedskonference.
  • Frivilligrådet har søsat kampagner for at skabe opmærksomhed om nogle af de tiltag, der allerede er i fuld gang i kommunen, bl.a. March mod ensomhed og fællesskabs-platformen “Boblberg” mv.
  • Foreningsmøde med alle frivillige sociale foreninger i Grindsted den 8. november.

 

Fakta:

  • Spørgeskemaet kan tilgås via www.billund.dk/fællesskaber
  • Frist for at indsende svar er den 31. oktober 2023
  • Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune. Rådets formål er at styrke, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og vilkårene herfor i kommunen samt være samtalepartner for og inspirere Kommunalbestyrelsen og Voksenudvalget. Kontakt Frivilligrådet på www.billund.dk/frivilligrådet

Billund Kommunes Frivilligråd sætter i 2023 ekstra fokus på ensomhed og på de foreninger og ildsjæle, som hver dag gør et kæmpe stykke arbejde for at bekæmpe ensomheden i Billund Kommune. Fællesskaber og åbenhed er en del af løsningen for at bekæmpe ensomhed skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.