Indstil til Handicapprisen 2023 og kom med til overrækkelsen

Handicapprisen 2023Vinderne af Handicapprisen 2022 - PR-Foto: Billund Kommune

Der er nu åbnet for indstillinger af kandidater til Handicapprisen 2023, ligesom der er åbnet for tilmeldinger til selve overrækkelsen.

Kandidater til prisen skal være nogen, som gør noget særligt for borgere med handicap, eller som fremmer deres mulighed for at deltage i samfundslivet.

Billund Kommunes handicappris sætter fokus på handicappedes forhold – og belønner særlige initiativer eller kreativitet for at fremme borgere med handicaps muligheder for at deltage i samfundslivet. Lige nu og indtil og med d. 2. november har alle mulighed for at indstille en kandidat, der fortjener at blive belønnet med Handicapprisen.

”Vi er glade for og stolte over, at vi hvert år kan uddele Handicapprisen til personer og foreninger, der gør en forskel og er med til at give borgere med handicap bedre forhold og bedre muligheder for at deltage i samfundslivet. Vi glæder os til at læse alle de gode indstillinger igen i år,” siger formand for Handicaprådet, Poul Erik Pedersen.

Prisen er delt i to – den ene modtager udpeges direkte af Handicaprådet, og den anden udvælges blandt de indstillede personer eller foreninger. Der følger 10.000 kr. med hver af priserne, og pengene skal bruges til fordel for målgruppen og til fortsat udmøntning af kommunens handicappolitik.

 

Pengene skulle bruges sammen med borgerne

Den ene vinder af Handicapprisen sidste år blev Caféen, der var udpeget af Handicaprådet, mens Huset Mølgaard blev valgt ud fra indstillingerne som den anden vinder. Begge de to steder hjælper voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og gør en forskel i borgernes hverdag.

Begge modtagere var meget glade og overraskede over at modtage prisen og ville inddrage de borgere, der bruger deres tilbud i forhold til, hvordan pengene fra Handicapprisen skulle bruges. Borgerne foreslog bl.a. arrangementer og ture ud af huset for borgerne.

 

Tilmelding til overrækkelsen

Alle kan deltage i prisoverrækkelsen. Den foregår dagen efter FN’s internationale handicapdag, mandag den 4. december 2023 kl. 17-19 på Frivilligcenteret, Nymarksvej 10, Grindsted. Af hensyn til forplejning kræver det blot en tilmelding senest den 22. november på enten handicapraadet@Billund.dk eller 79 72 73 96.

Fakta

  • Hvis man vil indstille en kandidat, skal man gøre det senest 2. november på www.billund.dk/handicapprisen
  • Overrækkelsen af Handicapprisen foregår mandag den 4. december 2023 kl. 17-19 på Frivilligcenteret, Nymarksvej 10, Grindsted

Hvis man vil med til overrækkelsen, skal man tilmelde sig senest den 22. november på handicapraadet@Billund.dk eller 79 72 73 96