“Fornyet perspektiv og livsmod” – et spændende foredrag om bibelsk sjælesorg med Synne Garff

Synne GarffSynne Garff - Privatfoto

Synne Garff lægger vejen forbi den nye Å-fløj i Billund Kirke tirsdag den 31. oktober kl. 19.30-21.30. Hun vil denne aften fortælle om “Fornyet perspektiv og livsmod”. Der er gratis adgang, og kaffe samt kage koster 25kr.  

Bag om Synne Garff

Som international chef i Bibelselskabet i henved 10 år rejste Synne Garff hyppigt på kanten af krig. Hun førte samtaler om troens betydning med traumatiserede flygtninge, fængslede, migranter og torturofre. I forbindelse med sit arbejde stødte hun på bibelsk sjælesorg, en metode, hun uddannede sig i og har fået stor praktisk erfaring med.

”Tab har mange former. Det kan handle om dødsfald, sygdom, ulykke, stress og brudte relationer. Det kan også handle om, at etiske værdier forrådes af en selv eller andre. Når et menneske får revet tæppet væk under sig, vil eksistentielle og religiøse spørgsmål ofte melde sig. Troen kan være en kilde til fornyet livsmod i en krise,” siger Synne Garff.

Det har vist sig, at metoden bibelsk sjælesorg også kan anvendes i Danmark. I samtalegrupper om tro, tab og traumer inddrages Bibelen, relevant psykologi og cases.

”Vi etablerer små skriveværksteder, reflekterer over skam, skyld, tilgivelse og forsoning,” forklarer Synne Garff, der har undervist globalt i metoden og været primus motor i at få bibelsk sjælesorg til Danmark. De senere år har hun også udforsket belastningsreaktionen moralsk skade i Forsvaret, Sundhedsvæsenet, ngo’er og folkekirken.

Med udgangspunkt i sine erfaringer og indsigter fortæller hun i foredraget om nogle af de skæbner, hun har mødt og om, hvad det er bibelsk sjælesorg kan. Der vil være konkrete anvisninger, ideer og inspiration, man kan tage med sig videre i livet.

”Bibelsk sjælesorg er åben for teologisk fortolkning og spænder altså vidt. Jeg vil gerne invitere mennesker til at åbne og læse i Bibelen selv. Det kan være med til at forandre ens liv. Det oplevede Martin Luther. Det har jeg oplevet hos traumatiserede mennesker over store dele af verden. Og det har jeg selv erfaret. Man skal bare begynde det rigtige sted.”