KL’s Børne- og Undervisningsudvalg søger inspiration hos Billund Kommune

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg søger inspiration hos Billund KommuneKL’s Børne- og Undervisningsudvalg blev i dag klogere på, hvilken betydning det har for dagtilbuddene, folkeskolerne og Billund Kommune som helhed, at kommunen er hjemsted for Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg - Foto: Billund Kommune

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg søger inspiration . Derfor besøgte Børne- og Undervisningsudvalget fra Kommunernes Landsforening (KL)  i dag Børnenes Univers Billund for bl.a. at blive klogere på, hvilken betydning det har for dagtilbuddene, folkeskolerne og Billund Kommune som helhed, at kommunen er hjemsted for Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg.

Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Det blev bl.a. slået fast, da Unicef i 2020 anerkendte Billund som Danmarks første børnevenlige by og kommune. Det ses blandt andet ved, at:

  • alle pædagoger, der arbejder med børn i alderen 0-5 år, har en særlig diplomuddannelse i Leg, kreativitet og læring
  • alle dagplejere, medhjælpere og pædagogiske assistenter har en uddannelse i En Legende Tilgang
  • der indføres en legende tilgang til læring i alle kommunens skoler
  • børn har været med til at udvikle og designe trygge og sjove stier, kaldet Børns Smutveje samt Playline. Derudover har de været med til at vælge, hvad pladsen skal kunne på en række af de nye, store legepladser, som skyder op i bl.a. Filskov, ligesom børn bliver inddraget i anlægget af nye daginstitutioner og skoler (senest i Hejnsvig).

I Billund Kommune bliver børnenes holdninger og meninger taget alvorligt og inddraget i udviklingen af læringsmiljøet, som er mere eksperimenterende og undersøgende, og som bl.a. styrker kreativitet, problemløsning og samarbejde.  

 

Læring sker bedst gennem leg og kreativitet

Leg og kreativitet er vigtigt for Billund Kommunes tilgang til læring. Folkeskolerne og daginstitutionerne har derfor fokus på ’Playful Learning’, hvor børnene eksperimenterer og leger sig til læring.

”Leg er en tilgang, som vi bruger i alle skolefag og dagtilbud for at sikre børns trivsel, dannelse og udvikling. Det største succeskriterie er, at alle børn oplever institutionerne som et meningsfyldt sted at lære og være. Et sted, hvor de motiveres og har tid og plads til fordybelse i deres læreprocesser, siger Bjarne Larsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Billund Kommune.

Ambitionen er at klæde børnene på til bedre at håndtere en fremtid, som de selv skal skabe. Gennem ’Playful learning’ forsøger Billund Kommune at gøre børnene i stand til at generere viden og kompetencer i stedet for at reproducere viden, som man ser i den almindelige undervisning samt i test- og evalueringssystemet. Den afprøvende og undersøgende tilgang gælder alle ansatte i Billund Kommune skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Billund Kommune deler gerne ud af erfaringerne, og derfor var det en taknemmelig delegation, der i dag kunne byde KL’s Børne- og Undervisningsudvalg velkommen.

”Det betyder rigtig meget for os i KL’s Børne- og Undervisningsudvalg at besøge kommuner rundt i landet og blive klogere på, hvordan man griber læring og udvikling af børn og unge an. For kommunerne er forskellige, men vi kan også lære enormt meget af hinanden. Og eksemplerne fra praksis er guld værd, når vi i KL skal drøfte de temaer, som kommunerne er optaget af. En af de helt store dagsordener lige nu er, at alt for mange børn og unge mister motivationen i løbet af deres skolegang. Det har man arbejdet benhårdt med at vende i Billund, og det var meget interessant at opleve, hvordan en legende og inddragende tilgang kan være med til at skabe en hverdag, der i langt højere grad motiverer alle børn og unge,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Hvis din kommune også søger inspiration eller har inputs til arbejdet, er Billund Kommune altid åben overfor dialog.

 

Fakta: Børnevenlige byer og kommuner

En kommune, der certificeres som børnevenlig af UNICEF, skal som minimum leve op til følgende:

  • Kommunen skal iværksætte tiltag, som fremmer lige muligheder for alle grupper af børn.
  • Kommunen skal dokumentere resultater, der sikrer barnets ret til at blive respekteret, hørt og føle sig tryg samt barnets ret til et godt fritidsliv og kernevelfærdsydelser.
  • Kommunens børn og unge skal inddrages systematisk og reelt i alle relevante lokale anliggender.

Billund Kommune var den første by i Danmark, der fik status som Børnevenlig by. I 2022 fulgte Aalborg Kommune, og i 2023 fik Gladsaxe Kommune sin certificering

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg søger inspiration hos Billund Kommune

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg søgte i dag inspiration hos Billund Kommune – Foto: Billund Kommune