Afgørelse fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning fører til handleplan

Foto: René Lind Gammelmark

Den Nationale Klageinstans mod Mobning har afgjort en sag om skoleledelsens håndtering af mobning på Lynghedeskolen afdeling Stenderup.

 

Det er en sag, som Billund Kommune tager meget alvorligt, og skolen er derfor blevet bedt om at iværksætte akuttiltag for at sikre elevernes trivsel og tryghed.

Samtidig vil en uvildig ekstern part afdække problemerne grundigt, og derudfra vil der blive udarbejdet en handleplan, som skal bringe problemerne til ophør.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning konkluderer, at skolens ledelse på Lynghedeskolen afdeling Stenderup skulle have konstateret, at der i den pågældende klasse har foregået mobning eller lignende, og at udfordringerne i den konkrete sag ikke alene centrerer sig om én navngiven medarbejder.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning peger på, at der er udfordringer i klassen, dels i forhold til relationen eleverne imellem, men også i forhold til relationen mellem eleverne og lærerne. Den Nationale Klageinstans mod Mobning finder ikke, at skolen alene kan behandle sagen som en personalesag, da arbejdet med at skabe trivsel og tryghed forudsætter en solid arbejdsindsats på klasse niveau og ud fra forskning i det fællesskabsorienterede mobbesyn.

Skoleledelsen har tidligere iværksat tiltag i et forsøg på at komme problemet til livs ved for eksempel at have to voksne tilstede ved en navngiven medarbejders undervisning, ligesom skolen har tilbudt eleverne at tale med en ATK-medarbejder.

”Jeg kan konstatere, at skoleledelsens tidligere tiltag ikke har været gode nok. Vi er optagede af børnenes trivsel og tryghed, og det er derfor en sag, som vi tager meget alvorligt. Derfor har vi straks, efter at have modtaget afgørelsen fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning, bedt skoleledelsen om at redegøre for, hvilke akuttiltag de vil iværksætte for at sikre elevernes trivsel og tryghed”, siger Anders Lundsgaard, direktør for Børn, Unge og Arbejdsmarked i Billund Kommune.

 

Skoleledelsen har oplyst, at de midlertidigt har iværksat følgende tiltag efter afgørelsen:

  • Den pågældende lærer er frataget al undervisning som minimum, indtil afdækningen er færdiggjort
  • Samtlige lærer og forældre i klassen er orienteret om sagen, de akutte tiltag, den kommende kortlægning og handleplan
  • Der iværksættes et trivselsforløb for den pågældende klasse, og skolen kontakter Klassetrivsel.dk for at blive understøttet i trivselstiltag.

Derudover vil kommunens PPS-psykolog og pædagogiske konsulent gennemføre interviews med eleverne. Samtidig beder Billund Kommune en uvildig ekstern part om at afdække problemerne grundigt.

”På bagkant af den eksterne afdækning vil vi udarbejde en handleplan, som vi effektivt vil bruge til at bringe problemerne til ophør. Og i den forbindelse vil jeg gerne understrege, at vi er klar til at tage de nødvendige forholdsregler, når afdækningen foreligger. Elevernes tryghed og trivsel er vores førsteprioritet”, udtaler Anders Lundsgaard.

Direktøren iværksætter desuden et arbejde med at revidere kommunens antimobbestrategi, så den bliver udarbejdet i henhold til nyeste forskning og teori om det fællesskabsorienterede mobbesyn skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning er forankret i Dansk Center for Undervisningsmiljø.