Rie Køppen er blevet udelukket af den Socialdemokratiske Kommunalbestyrelsesgruppe

Rie KøppenRie Køppen - Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Mandag den 30. oktober traf den den resterende del af den Socialdemokratiske Kommunalbestyrelsesgruppe i Billund Kommune på et gruppemøde beslutning om, at udelukke Rie Køppen som gruppemedlem og dermed indlede en eksklusionssag.

 

Baggrunden er, at Rie Køppen stemte imod 2. behandlingen af budgetforliget på Kommunalbestyrelsesmødet den 3. oktober uden forud for mødet at have orienteret gruppen herom og indhentet accept heraf. 

 

Det er ikke muligt at være en troværdig forhandlingspartner, hvis ikke hele gruppen efterfølgende bakker op om det mandat, som en enig gruppe gav forud for forhandlingerne skriver Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup der er gruppeformand på vegne af Den Socialdemokratiske Kommunalbestyrelsesgruppe i en pressemeddelelse.