Billund Kommune sætter fokus på børns rettigheder og ret til at blive hørt i et nyt, stort samarbejde med UNICEF

Billund Kommune sætter fokus på børns rettighederFoto: Billund Kommune/Martin Ravn

Vi skal blive bedre til at lytte til børnene. Det er tanken og håbet bag et nyt tilbagevendende koncept, som Billund Kommune bakker op om med et event for flere end 470 lokale skolebørn.

 

Som hjemsted for Børnenes Hovedstad og UNICEF-certificeret kommune bakker Billund Kommune op om et helt nyt samarbejde mellem UNICEF og TV2, der sætter fokus på børns rettigheder og deres ret til at blive hørt.

Samarbejdet bærer navnet ’Børnenes Nytårstale’ og er inspireret af succeskonceptet fra Norge. Det vil for første gang give danske børn muligheden for at få TV-taletid lige før Statsministerens nytårstale den 1. januar. Forventningen er, at dette års pionerprojekt vil blive en tilbagevendende begivenhed.

 

Børnerettigheder på skoleskemaet

Som en del af projektet får elever på mellemtrinnet og i udskolingen mulighed for at blive undervist i deres rettigheder ved hjælp af et nylanceret undervisningsmateriale, som er udviklet af UNICEF på baggrund af FN´s Børnekonvention.

Her vil børnene blandt andet få hjælp til at reflektere over deres egne rettigheder, såsom retten til ikke at blive diskrimineret, retten til at blive hørt og retten til privatliv.

“Vores børn er vores fremtid, og det ligger mig meget på sinde, at vi som kommune støtter op om og baner vejen for, at de bliver hørt og taget alvorligt,” udtaler Stephanie Storbank, Borgmester i Billund Kommune.

Håbet er, at flest mulige børn og unge i Billund Kommune bliver klædt på til at kende deres rettigheder og får redskaber til at udtrykke deres mening – herunder deres oplevelser, bekymringer, håb og drømme for deres liv og fremtid.

 

Over 470 lokale børn skal quizze i børnerettigheder

Udover undervisningsmateriale får Billund Kommunes 5.-7. klasses elever en helt særlig mulighed forud for årets nytårstale.

Billund Kommune har valgt at bakke op – og gå forrest – ved at afholde et stort event for kommunens 5.-7. klasser den 14. november. Her vil børnevært Sofie Østergaard, kendt fra Ramasjang, gøre de 473 tilmeldte lokale børn klogere på deres rettigheder og give dem redskaber til at få deres mening hørt.

Her skal børnene quizze i børnerettigheder, lære at bruge deres stemmer og ikke mindst blive klar over, at det, der rører sig hos børn og unge, er mindst lige så vigtigt at lytte til, som det de voksne har at sige.

Derfor glæder det Direktør for Børn, Unge og Arbejdsmarked, Anders Lundsgaard, at så mange lokale skoleklasser har valgt at tilmelde sig arrangementet:

“Jeg tror på, at vi med vores deltagelse i Børnenes Nytårstale kan sikre en vigtig læring for vores børn og unge, som de både kan arbejde videre med efterfølgende rundt omkring i klasselokalerne og tage med sig i livet,” udtaler han i en pressemeddelelse.

 

Børn kan indsende deres videotaler

Allerede nu har alle børn, med noget på hjerte, mulighed for at indsende et videoklip til TV2 med en kort tale. Den eneste krav til ansøgerne er, at de skal være under 18 år. Det er muligt både at tilmelde sig alene eller sammen med en ven.

En komité bestående af både børn og voksne vil udvælge de børn, der vil blive udvalgt til at tale på skærmen nytårsdag. Deadline for indsendelse er den 23. november 2023, og taler kan indsendes 
via: https://www.unicef.dk/nytaarstale/tilmelding/

 

Hvad er FN´s Børnekonvention?

Selvom børn allerede var omfattet af de generelle menneskerettigheder, var der behov for at definere særlige rettigheder for børn – de såkaldte børnerettigheder. FN vedtog derfor Børnekonventionen i 1989, som 190 lande siden har underskrevet. Det gør den til den konvention, som flest lande har tilsluttet sig. Ifølge konventionen har alle børn blandt andet ret til at overleve, ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig. Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, samt ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid