Esbjerg og Grindsted Sygehus indgår samarbejde med kommuner om ældre borgere med lårbensbrud

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

1.november gik projektet Kom Trygt Hjem i luften i fem sydvestjyske kommuner.

Projektet,der afprøves det kommende år, skal sikre en god hjemkomst, bedre overlevelseschancer og færre genindlæggelser for ældre borgere, som har været indlagt med lårbensbrud.

Kom Trygt Hjem er navnet på det projekt, som Esbjerg og Grindsted Sygehus og fem kommuner nu indfører efter erfaringer fra Sygehus Lillebælt og andre kommuner.

Projektet skal skabe tryghed og en bedre hjemkomst for de ældre borgere, der sendes hjem til et plejehjem eller til eget hjem efter behandling for lårbensbrud på sygehuset. Formålet er at undgå genindlæggelser og øge overlevelseschancen blandt de hjemsendte borgere.

 

Fælles beslutning

De fem kommuner er Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund Kommune, og de udgør sammen med Esbjerg og Grindsted Sygehus, psykiatrien, de praktiserende læger og patient- og pårørenderepræsentanter det, der hedder Sundhedsklynge Sydvestjylland. Det er dem, der har besluttet at afprøve Kom Trygt Hjem det kommende års tid.

Kom Trygt Hjem har allerede vist sig meget effektivt på Sygehus Lillebælt og i de omkringliggende kommuner. Her har man kunnet konstatere, at overlevelsen blandt de ældre plejehjemsbeboere i projektet der steg fra 87 procent til 94 procent i de første 30 dage efter operationen, og antallet af akutte genindlæggelser faldt fra 30 procent til 14 procent.

 

Gode erfaringer skal udbredes

Den regionale formand for Sundhedsklynge Sydvestjylland, Stephanie Lose (V), siger:

– Gode erfaringer kan man aldrig få for mange af. Det glæder mig, at vi kan dele dem, vi har indsamlet på Sygehus Lillebælt med Esbjerg og Grindsted Sygehus. Kom Trygt Hjem-projektet vil først og fremmest gøre en forskel for de sårbare ældre borgere, som har brug for tryghed og den rette pleje til at komme sig oven på en anstrengende operation. Men det er også vores erfaring, at Kom Trygt Hjem kan være med til at minimere antallet af genindlæggelser og øge chancen for overlevelse, så det giver kun god mening at udbrede det til regionens sygehuse.

 

Glæde over tryghedsskabende samarbejde

Den kommunale formand i Sundhedsklynge Sydvestjylland, borgmester i Billund Kommune, Stephanie Storbank (V), udtaler:

– I Billund Kommune er vi særligt optaget af at sikre rettidig velfærd. Og vi bakker op om projektet, som kan være med til at mindske antallet af genindlæggelser, sikre overlevelsen og samtidig øge trygheden for vores ældre medborgere. Samtidig kan vi sikre, at de ældre får en bedre hjemkomst efter at være blevet behandlet for lårbensbrud på sygehuset. Vi har allerede set gode resultater hos Sygehus Lillebælt, og jeg håber, at disse gode resultater nu bliver bredt ud til hele sundhedsklyngen i det sydvestjyske.

 

Kommunale sygeplejersker er bindeled

Kom Trygt Hjem består kort fortalt af et styrket samarbejde mellem den ortopædkirurgiske afdeling på Esbjerg og Grindsted Sygehus og de fem kommuners sygeplejersker, akutsygeplejersker og plejehjem, der blandt andet skal forebygge, at de ældre borgere får infektioner eller bliver dehydrerede, når de kommer hjem.

De kommunale sygeplejersker og akutsygeplejersker er et centralt bindeled mellem personalet på sygehuset og det kommunale sundhedspersonale i samarbejdet. Sygeplejerskerne skal støtte plejepersonalet, der passer borgerne, når de er kommet hjem. Plejepersonalet tjekker blandt andet blodtryk, puls, lungefunktionen og temperaturen, hvor en forværring i disse parametre kan være et tegn på infektion.

Samtidig har sygeplejerskerne mulighed for at kontakte sygehusafdelingen for at få vejledning og sparring, hvis der er behov for det. Sygehuset kender nemlig allerede borgeren godt og har i forbindelse med projektet behandlingsansvaret 14 dage efter udskrivelsen for de borgere, der er i målgruppen for Kom Trygt Hjem.

Esbjerg og Grindsted Sygehus vil sammen med de fem kommuner evaluere Kom Trygt Hjem og muligheden for at gøre det permanent i slutningen af 2024.

 

Fakta om Sundhedsklynge Sydvestjylland

Sundhedsklynge Sydvestjylland er et samarbejde mellem Esbjerg og Grindsted Sygehus og de fem sydvestjyske kommuner: Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund, psykiatrien, de praktiserende læger og patient- og pårørenderepræsentanter. Sundhedsklynge Sydvestjylland er en af fire sundhedsklynger i Region Syddanmark, som pr. 1. juli 2022 er blevet etableret omkring hvert akutsygehus.

Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere, som kommuner, almen praksis og sygehuse er fælles om. Det vil især sige:

  • ældre medicinske borgere
  • borgere med kroniske sygdomme
  • borgere med psykiske lidelser.

Sundhedsklyngerne skal sætte ekstra skub i det i forvejen tætte samarbejde, der eksisterer mellem kommuner, sygehus, psykiatrien, almen praksis og patient- og pårørenderepræsentanter.