Tirsdag var der rejsegilde på den nye daginstitution på Skovvej i Sdr.Omme

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag fra kl. 12 til 13 var der rejsegilde på den nye daginstitution på Skovvej i Sdr.Omme.

Den gamle børnehave blev brækket ned for at give plads til en helt ny og opdateret daginstitution på Skovvej 15 i Sdr.Omme.

Den nye institution bliver en aldersintegreret daginstitution med både vuggestue- og børnehavepladser. Bygningen er opført i træ, og falder på den måde naturligt ind i omgivelserne med både skov, å, hjertesti, og Naturrum som genbo.

 

Udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget, Bjarne Larsen holdt tale.

Det er dejligt at se så mange fremmødte, og specielt jer børn sagde Bjarne Larsen.

Det er jo en stor dag i dag, hvor vi er samlet til gilde, for at fejre rejsningen af den nye, moderne og funktionelle daginstitution – der vil sikre børnene i Sdr.Omme fantastiske muligheder i leg, udvikling, kreativitet og læring.  Det er et spændende og anderledes byggeri. Den nye bygning er opført i træ, så den naturligt falder ind i omgivelserne med både skov, natur, hjertesti og naturrum som genbo.

Tusind tak for veludført arbejde til arkitekter, ingeniører, diverse håndværkere, rådgivere, byggesagsansvarlige mv. – det er jer der har gjort dette rejsegilde muligt. 

På trods af den seneste tids vejr med regn og rusk, så er det lykkedes at få rejst alle institutionens alle byggemoduler, så vi i dag kan stå tørskoet og markere rejsegildet.

Der skal også lyde en stor tak til børnehaven, forældre og skolen for at støtte op om en velfungerende udflytning af børnehaven i lokalerne på skolens SFO.

Og tak til jer i børnehaven, fordi i tager ansvar for at børnene er indvolveret i byggeprocessen, og besøger byggepladsen og får en snak med børnene om hvordan byggeriet udvikler sig. Det er der meget god læring i, også i dag er i her og deltager i rejsegildet.

 

Foto: René Lind Gammelmark

Lise Danielsen – Foto: René Lind Gammelmark

Bjarne Larsen – Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark