Sanders Historiske Hjørne: Hesselmed Herregård, branden i 1745 og lidt om Varde

Sanders Historiske Hjørne

Af Carsten Sander Christensen

Hesselmed Herregård, branden i 1745 og lidt om Varde

Hesselmed Herregård ligger godt 10 kilometer vest for Varde.

Navnet Hesselmed er helt malerisk og betyder eng med hasselbusk. I middelalderen var Varde den eneste større bymæssige bebyggelse med havn i miles omkreds. Ja nærmeste større by var Vejle på østkysten. Og det lige indtil midten af 1800-tallet. Hvor anlæggelsen af Esbjerg og ikke mindst havnen begyndte i slutningen af 1860erne. Mellem 1200 og 1850 var Varde købstad og hovedby for vores egn.

Hesselmed var en af de herregårde, der fra sen middelalderen lå i umiddelbar nærhed af Varde. Hesselmed er desuden en typisk vestjysk herregård. Langs Vestkysten og i det sydvestjyske område som helhed lå de jævne og beskedne herregårde. Tæring efter næring. Dette var helt i egnens ånd. Hesselmed Herregård er et godt eksempel på en sådan herregård.

 

På et træskilt på herregården kan man læse følgende deskription:

Dend toogtyvende fra nytaarsdag at regne da mand ettusinde, syv hundrede og fem til fyrretive skrev, brød ilden alle vegne med magt i dette huus ved middagstide frem. Jeg hafde nyelig sat mig ved mit ved mit bord at spiise min middagsmad, men snart blev dette maaltid endt thi røg og damp mig ud af stuen vilde viise og før jeg vidste af, var huset alt bespent … Endvidere af skiltet at inden udgangen af selv same år var gården rejst på ny. De voldsomme brand skyldtes, at godsejeren, Søren Rygaard Christensens sønner gemte og glemte deres tobakspiber i sengehalmen.

 

I 500-tallets start var adelsfamilien Juel kommet til klitterne ved Vestkysten.

De rejste Hesselmed i Ål sogn. Dengang befolket, i dag er det mestendels øvelses terrænet i Borris, så sognet er næsten øde. Den første noterede ejere hed Jens Juel og Vibeke Lunge og de ligger på kirkegården ved Ål Kirke. Med sønnens, Vincent Juels overtagelse i slutningen af 1500-tallet begynder et nyt kapitel. Vincents bror Mogens Juel opførte i Juellingsholm i 1570.

 

Vincent Juel var først gift med Elline Gøye, der var datter af Danmarks hofmester, Mogens Gøye.

Han var Danmark/Norges største ejendomsbesidder. I et land på 450.000 km2 var det ikke så lidt. Ellen døde i barselssengen og Vincent Juel blev meget rig. Så giftede han sig med Elsebe, der var datter af rektoren på Københavns Universitet, Peder Svave. En af landets fem største ejendomsbesidder.

Når gæsterne kom på besøg på Hesselmed i den yderste klitrække, har det set ligeså mærkværdigt ud, som jeg håber klummelæseren tænker. Lidt Babettes Gæstebud-agtigt. Vincent Juel druknede på en færgesejlads mellem Norge og Danmark i 1579. Han efterlod sig sønnen Peder på 2 år. Peder var en af de første elever på Herlufsholm. Svogeren Herluf Trolle, der var gift med Eiline Gøyes søster Birgitte, oprettede Herlufsholm i 1565. Som 14-årig blev lille Peder sendt på en opdragelsesrejse i Tyskland og Italien. På grænsen mellem de to lande blev Peder og hans følge angrebet voldsomt af soldater og senere røvere. Man var i tvivl om de eventuelt var spioner i en fremmed magts tjeneste. Læreren afgik ved døden og flere blev alvorligt sårede.

Også Peder blev hårdt såret og havde men af det skete resten af sine dage. Men hjem kom den lille da, men først da han var 23 år. Nej en opdragelsesrejse var en smuttur til Rhodos. Da han kom til Hesselmed gik der ikke længe før han blev gift med Jytte Gyldenstjerne, der var datter af rigsråden Predbjørn Gyldenstjerne. Med ægtemålet fulgte Gjorslev Slot ved Store Heddinge på Sjælland. Og de mange år i Toscana havde trods alt sat sit præg på Peder. Han og familien flyttede til Gjorslev Slot.

 

Og så er vi tilbage ved branden i 1745.

Efter Søren Rygaard Christensen død udparcellerede enken Dorthe Margrethe Rosenberg meget store arealer af Hesselmeds jord. Storhedstiden lakkede hastigt mod enden. Og i resten af 1700-tallet og hele 1800-tallet var der utallige ejere af Hesselmed, hvilket ikke ligefrem sikrede gården stabilitet.

I 1921 blev den resterende jord solgt til Ribe Amts Udstykningsforening. Hesselmed forblev i ejerens, Windfelds, egne hænder. I 1950erne overtog K. V. Larsen, herregården. Han renoverede på den i lang tid og den blev udlagt til hvilehjem for ældre medborgere i området. Senere overtog Blåvandshuk Kommune herregården og de fik ansvaret for den videre udvikling af gård og parkanlæg. I 2006 købte familien Slaikær Hesselmed. Familien er en af ejerne af den nærliggende attraktion Hvidbjerg Strand Fereiepark.

 

Hesselmed

Hesselmed anno 2022 – Privatfoto