Ældre Sagen Grindsted holdt fest for de frivillige

Foto: Privatfoto

Ældre Sagens lokalafdeling i Grindsted holdt onsdag den årlige fest for de frivillige

 

Tak for jeres store arbejde

Det skete som en tak for deres store engagement i Ældre Sagens tjeneste og deres store frivillige arbejde for omegnes ældre og Billund Kommune.

Der var underholdning med Erik Sommer, der på fantastisk vis reflekterede over nogle af højskolebogens sanges tilbliven og ikke mindst indhold – en rigtig dejlig eftermiddag forklarer formanden Vagn Dalsgaard Sørensen  en pressemeddelelse.

fest for de frivillige

Formanden Vagn Dalsgaard Sørensen holdt tale – Foto: Privatfoto

Herunder kan du læse formandens tale:

Kære frivillige

Jeg er glad for at være sammen med jer i dag og stolt over, at I er en del af Ældre Sagen her i Grindsted. Uden jeres store hjælp og indsats ville vi ikke være noget værd.

Vi vil gerne med dette lille arrangement takke jer for jeres store arbejde, jeres store dedikation og engagement, jeres store indsats i det daglige til glæde for utrolig mange ældre mennesker. 

I gør for mange en kæmpe forskel. Og det er uanset om det er diverse stole motion, fitness, IT support, Telefonstjernen, Den Hjælpende Hånd, Indkøbshjælp, Bisidder eller Besøgsven, eller det er som frivillige og hjælpere ved alle de arrangementer Ældre Sagen laver i løbet af året. Al hjælp og al kontakt til medmennesker, der har et behov er guld værd, og det kan I alle være stolte af at være en del af.

I er et forbillede for os alle og I er med til at gøre samfundet bedre.

Der er for mig ingen tvivl om, at der fremover bliver endnu mere brug for os frivillige til at udføre mange af de opgaver, vi ellers opfatter som værende en selvfølgelig del i et velfærds samfund. Der kan simpelthen ikke skaffes varme hænder nok i fremtiden. Det offentlige lægger heller ikke skjul på, at pårørende eller frivillige skal overtage meget af velfærdsarbejdet.

For mig kan det så være svært at forstå den måde Billund Kommune behandler alle foreninger og frivillige på. De roser os i tale og skrift, de påberåber sig gerne at ville i dialog.  Gerne at ville samarbejde omkring løsninger, gerne at ville involvere borgere og frivillige.  Men når det kommer til handling, skorter det meget på velvilje hvilket hele problematikken med lukning af såvel plejehjemmet, som aktivitetsdelen på Mødestedet viser os.

Det ser på nuværende tidspunkt ikke ud til, at de overhovedet tager hensyn til alle vore protester i form af Høringen med omkring 300 deltagere.  Protestmarchen med op mod 1000 deltagere (ikke engang regnen kunne holde folk hjemme) eller næsten 4000 underskrifter – de mener helt klart af et vist antal af de 25 Kommunalbestyrelsesmedlemmer ved bedre end os, hvad der er bedst for os.

Det er for mig ikke særlig motiverende – og det er som om, de ikke helt har fattet, at de har meget brug for os for at få hele deres system og kabalen til at gå op. – nå nok om det.

Jeg vil gerne slutte med endnu engang at sige jer en stor tak for at være frivillige i Ældre Sagen, tak for jeres store engagement og omsorg for andre, tak for at I bruger så megen energi og tid på at hjælpe jeres medmennesker – I er for mig samfundets sande helte og fortjener al den respekt og taknemmelighed samfundet kan og bør give jer.

TAK

Erik Sommer – Privatfoto

Frivillige der har 10 års jubilæum

Vi har nogle frivillige, der fejrer 10 år som frivillige, og vi vil gerne hermed kvittere for deres store indsats med hhv. årsnål og blomster – jeg vil foreslå, at vi venter med at give dem en stor applaus til de er samlet heroppe.

 

Jeg vil gerne se: Hanne S. Hansen, Pia Guldberg Vesth, Dorthea Flugt, Johanne Bylov Johannesen, Inga Kristiansen, Jacob Kristiansen.

fest for de frivillige

Jacob Kristiansen til venstre sammen med Inga Kristiansen, Johanne Bylov Johannesen Dorthea Flugt, Pia Guldberg Vesth og Hanne S. Hansen – Privatfoto

 

I forbindelse med festen blev den nye slagsang sunget

Livstræet

Der er så meget der kan trykke
 Gøre dagen trist og grå
 Se de folk der uden lykke
 Bare går og går i stå

 Lad dem mødes på stedet i Grindsted
 Som kommunen vil lukke for dem
 Mødestedet hvor alle kan komme
 Og for nogle trods alt deres hjem

 

Der er så meget uden varme
 Uden ånd og uden liv
 Folk blir fattige og arme
 Tænker kun på tidsfordriv

 Lad dem mødes på stedet i Grindsted
 Som kommunen vil lukke for dem
 Mødestedet hvor alle kan komme
 Og for nogle trods alt deres hjem.

 

Der er så mange uden venner
 Uden kærlighed og kys
 Folk som ingen andre kender
 Hvor mon de skal finde lys

 Lad dem mødes på stedet i Grindsted
 Som kommunen vil lukke for dem

 Mødestedet hvor alle kan komme
 Og for nogle trods alt deres hjem

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto