Demokratidag for 1g’ere på Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole

Foto: René Lind Gammelmark

Forskellige workshops til Demokratidag for 1g’ere 

  • Kend din grundlov!
  • Kan vi stole på meningsmålingerne?
  • Hvordan laver man et borgerforslag?

Det er blot nogle af de workshops, 1g-eleverne på tværs af uddannelser stifter bekendtskab med på Demokratidagen på Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole mandag den 20. november 2023  fra kl. 7.45 til 14.50.

 

På denne dag er der sat demokrati på skoleskemaet.

Ud over workshops i løbet af dagen kommer folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) og holder oplæg for eleverne fra kl. 11.10 til 12.10.

Om formiddagen arbejder 1g’klasserne med forskellige vinkler på demokrati, som skal give en grundforståelse af, hvilke principper vores styreform har, og efter Anni Matthiesens besøg skal klasserne udforme forskellige borgerforslag, indstille det bedste fra hver klasse til den fælles samling og til slut vedtage, hvilket der eventuelt skal sendes videre ud til resten af borgerne. Her kan det så muligvis opnå mindst 50.000 underskrifter og havne til behandling i folketinget.

En spændende dag med forskellige undervisningsformer med alt fra quizzer, fremstilling af plakater til regneopgaver om usikkerhed på meningsmålingerne skriver Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole i en pressemeddelelse.