90 personer var til borgermøde i No.16

90 personer var til borgermøde90 var mødt op til arrangementet - Foto: René Lind Gammelmark

Torsdag aften kl. 19 var 90 personer var til borgermøde i No.16  arrangeret af Østbyens Beboerforening og foreningen Grindsted Den Grønne Hovedstad.

 

Der blev fremlagt mange informationer på aftenens møde, og herunder kan du læse et lille uddrag fra aftenen

 

René Heiselberg Gier bød velkommen og fortalte at man havde været nødt til at sætte flere stole frem da der var meget større tilslutning til mødet end man havde turde håbet.

Rene Heiselberg Gier fortalte om Grindsted Den Grønne Hovedstad – Foto: René Lind Gammelmark

Første punkt på aftenens program var den grønne omstilling. 

René Heiselberg Gier, formand for foreningen Grindsted Den Grønne Hovedstad fortalte om, hvad den grønne omstilling ville betyde for Grindsted i fremtiden.

Han fortalte også om foreningens idé grundlag og hvad man arbejde de med, og der er nu 9 temaer man arbejder med.

Han kom også ind på hele opmærksomheden på generationsforureninger, der har fået Grindsted på landkortet. GDGH er også lavet for at ændre identiteten for Grindsted, blandt andet med den grønne omstilling.

Grindsted er tidligere kendt for sammenhold, fællesskab og det at stå sammen.

Du kan læse mere om Grindsted Den Grønne Hovedstad på deres hjemmeside

 

 

Anden punkt på aftenens program var et nyt energifællesskab

Martin Østergaard der arbejder på GEV som projektleder, fortalte om det nye selskab man har stiftet: der hedder CleanLab Grindsted. 

Martin Østergaard viste kort over forureningen i Grindsted og fortalte at man i et forprojekt har man lavet nogle elektrolyse rensninger i laboratorie, hvor man har renset vand for nogle af stofferne. Elektrolyse kan omdanne nogle af de stoffer der er i undergrunden til noget ufarligt – eller mindre farligt fortalte Martin Østergaard. Vi er ikke eksperter på det område, og derfor har vi lavet et samarbejde med Aalborg Universitet, for de her forstand på at bruge elektrolyse til oprensning – samt et par andre samarbejdspartnere, blandt andet Geodrilling.

Energifællesskab kan kombineres med oprensning. Der kan skabes varme, måske trække brint ud af elektrolyseoprensningen, og måske køre vandet gennem et power-to-x anlæg for at lave brint ud af det.

Du kan læse mere om energifællesskab på GEV’s hjemmeside

 

 

Som tredje punkt på aftenens program fortalte Ole Søbye om Grindsted den grønne cykel by

Ole fortalte om hvad der skete i gamle dage i Østbyen i Grindsted. Han fortalte om nogle planer fra 1984 hvor man i Østbyen ville have lavet bedre stianlæg mod byens skoler.  Dengang var der afsat 2.2 millioner til stiforbindelse til Østbyen. Der blev lavet en cykelsti fra Apotekertorvet op over viadukten ud til lyskrydset ved Vejle Landevej. Men stiprojektet blev strøget af planen.

Ole viste planer for hvordan to cykelstier fra Østbyen til Midtbyen kan binde binde Østbyen sammen med resten af byen, og skabe et bedre miljø.  Han fortalte lidt om det projekt med den gamle Grindsted – Bramming bane, hvor det sidste godtog kørte fra IFF den 3. juni 2012 og sidenhen har stået urørt.

De fire kommuner : Billund, Vejen, Esbjerg og Varde Kommuner har overtaget Bramming-Grindstedbanen fra Banedanmark. Der er tænkt at man skal kunne køre på skinnecykler fra stationsområdet og ud til Vesterhedevej. 

Ole Søbye – Foto: René Lind Gammelmark

Mads Søbye rundede det hele af

Mads startede med at vise et billede af en øde ø, hvor der var en bro til fastlandet. Det var symbolsk fordi at Østbyen der jo ligger lidt fra selve byen, jo også er en del af Grindsted. Østbyens udvikling foregår i Østbyen, men man har også interesser for hvad der sker i resten af byen.

Mads fortalte også noget om projektet frie bymidter, hvor man med projektet har til formål at skabe mere liv nede i bymidten. Man har afprøvet forskellige ting, og skal afprøve mange flere ting, nu hvor man er blevet valgt ud som en af de deltagende byer i projektet hvor man får 1.8 millioner kroner i tilskud fra staten pr. år i projektets løbetid, og man får også friere hænder i forbindelse med lovgivningen.