50 år med Grindsted Roklub fra 1973 til 2023

PR-Foto: Grindsted Ro- og Kajakklub

Af Keld Toft

Ildsjæle bag ro- og sejlsporten stod klar i 1973 da Grindsted fik sin Engsø.

 

Til at starte med lå bådene under åben himmel ved søen.

Senere blev der lavet en selvstændig Sejl- og Roklub. Bag Roklubben stod Jørgen Munk som formand, og Knud Rasmussen som kasser, de var begge kolleger i Handelsbanken og gamle roer fra andre steder i landet. Klubbens første båd hed Rollo en brugt to-åres inrigger, altså en båd til to roer og en styrmand.

 

Roklubben fik sit eget klubhus 1974-75 ved Vester Boulevard.

I starten benyttede man også “Lille Johannes’ Hus” til møder og hygge.

Da den gamle bestyrelse trak sig tilbage 1977, var vi en gruppe unge mennesker på omkring de 16 år, der kørte klubben videre, som en meget ung bestyrelse. Det udviklede sig til et meget stærkt socialt sammenhold blandt os unge med Torben Fonnesbæk som formand, og Keld Toft som kasserer.

 

Klubben har skiftet navn under vejs, fra Grindsted Roklub til Hedens Roklub, til i dag Grindsted Ro- og Kajakklub.

Båd-parken i 1976 bestod af en ny fire-åres inrigger, og flere gamle ro både som var sponsoreret af andre roklubber i landet samt to brugte kajakker.

Drømmene var store i klubben i 1979, så vil lavede vores egen kapronings bane på Engsøen, vi kom da også til store kapronings stævner på Haderslev Dam, og store rostævner ved Ry, med roning på Gudenåen og Silkeborg Søerne.

Flere af os blev uddannet hos Dansk Forening for Rosport og fik certifikat som Langtursstyrmand. Det gav os mulighed for mange gode oplevelser og venskaber uden for klubben og i andre klubbers robåde. Udover Danmark har vi været på ture til England, Tyskland, Japan.

 

Havkajak

Havkajakken var blevet meget populær i Danmark, så vi indkøbte to havkajakker i 2008, og det udviklede sig til meget mere i fremtiden.

Klubben blev udsat for en påsat brand Nytårs nat i 2010. Det medførte et stor tab af alle vores både, og kajakker samt skade på klubhuset. Heldigvis var vi godt forsikret. Det medførte til, at vi fik indkøbt nye robåde og kajakker til klubben. Det var et stort arbejde for bestyrelsen at få rekonstrueret klubben, men det lykkedes ved fælles hjælp.

Klubben har gennem tiden stået for mange arrangementer som, Søens Dag i samarbejde med Grindsted Sejlklub og FDF Grindsted. Og, Vild Med Vand i Grindsted, i samarbejde med flere andre klubber.

Interessen for havkajakker har udviklet sig meget siden 2010 så i dag har klubben 15 Havkajakker samt en trailer, som vi bruger meget til ture rundt i landet.

 

Traileren har givet klubbens medlemmer store mulighed for oplevelser uden for Engsøen.

Hvert år i uge 28, er der f.eks. en klubtur rundt i Danmark. Der kan nævnes flere ture til Det Fynske Øhav, gennem Gudenåen og Randers Fjord til Djursland, gennem Skjern Å og rundt i Ringkøbing Fjord, på Limfjorden, fra Grænsen ved Flensborg Fjord til Vejle Fjord Broen, fra Juelsminde til Djursland. I 2023 gik turen fra Skive, over Fur, ned gennem Sallingsund over Mors, Jegindø og Venø til Struer.

Flere gange om året går turen ned af Grindsted Å. Man kan uden forhindring ro helt til Ho Bugt, Fanø og Vesterhavet, Vores Jule Kajaktur går fra klubben til Ansager Shelterplads, hvor Ansager Å møder Grindsted/Varde Å. Her bliver der bliver hygget med god mad over bål og overnatning.                                                                            Året sluttes med en ny tradition: Det stemningsfulde Luciaoptog, hvor der sejles fra klubben og ud gennem kanalen til Engsøen med smukt lyspyntede kajakker og robåde og musik.

 

Grødeproblemer har klubben haft siden Grindsted Kommune valgte, ikke at klippe grøden i kanalen siden 2010.

Først af økonomiske grunde, senere med henvisning til forureningen. Vi har været til mange møder med Billund Kommune siden, men desværre uden nogen vilje til en løsning for os. Det bevirker desværre at vores robåde kun kan bruges tre måneder i foråret. Så vi har valgt af sælge ud af vores flåde af robåde i 2023. Vores flåde består nu af tre robåde og 15 havkajakker, samt 15 private havkajakker.

Grindsted Ro- og Kajakklub og Sejlklubben havde store planer 2018 med et Sø Sport Center ved søen, men pga. forurening valgte Sejlklubben at lukke ned, så det gav desværre ikke mening at arbejde videre med ideen.

I dag i 2023 trives Havkajak Afdeling godt i klubben. Der er hvert år en stor interesse og en god tilgang af nye medlemmer, der lærer at blive fortrolige med at ro havkajak. Vi får meget ros af de nye medlemmer, for hyggen og sammenholdet i klubben.

 

Midjysk Ugeavis’s Journalist Jan Kronvold var med på tur – Foto: René Lind Gammelmark

Midjysk Ugeavis’s Journalist Jan Kronvold var med på tur  – Foto: René Lind Gammelmark

Midjysk Ugeavis’s Journalist Jan Kronvold var med på tur  – Foto: René Lind Gammelmark

PR-Foto: Grindsted Ro- og Kajakklub

PR-Foto: Grindsted Ro- og Kajakklub

PR-Foto: Grindsted Ro- og Kajakklub