Sanders Historiske Hjørne: Kærbækvej 22 mv.

Sanders Historiske Hjørne

Af Carsten Sander Christensen

Kærbækvej 22, Marie og Magdal Madsen og lidt om kvindens rolle på heden

Kærbækvej 22

Kærbækvej er en af Billund Kommunes sydlige veje. Vejen går fra Horsbøl i øst til Kærbæk i vest. Strækningen er på godt 7 kilometer og cirka halvvejs finder man gården på adressen Kærbækvej 22. Ser man på dokumenter om gården her i slutningen af 2023, fremgår det, at stuehuset er opført i 1951 og renoveret og ombygget o. 2004. Andre bygninger er opført i 1926, 1938 og i 2018. Desuden fremgår det at gården udgøres af matrikel 4b i Morsbøl by ejerlav.

I fortiden var gården Kærbækvej 22 en del af gården Vestergård, der ligger lidt vest for Museumsgården Karensminde. Landbrugsejendommen “Steengård”s jord hørte fra omkring 1750 og indtil året 1867 under matr. 4 i Morsbøl By ejerlav (Morsbøl Vestergård). Her var man efterhånden kommet så langt i processen med hedeopdyrkningen, at man begyndte at udstykke og sælge jordlodder.

Privatfoto

 

Udstykningen fra Vestergård

Den første udstykning fra matr. nr. 4. Morsbøl By ejerlav finder sted, da Peder Christensen i 1867 sælger det yderste af heden til Christen Christensen fra Fåborg, gift med Karen Lauridsen fra Thorstrup.

1890 sælger Christen Christensen til Peder Nielsen. 1894 sælger han til Niels Peder Plougstrup. Efter tre år sælger han til Mads Peder Kristensen fra Hejnsvig, gift med Ingeborg Pedersen fra Ansager. Deres ældste søn Peder Henrik Kristensen får skøde 1913.

1922 sælger han til Kristian Hansen fra Blåhøj, gift med Nicoline Nielsen fra Starup. Gården blev solgt for den nette sum af 22.700 kr. Datteren Marie og svigersønnen Magdahl Madsen fra Loft fik skøde 1959. Da var gården vurderet til små 150.000 kr og købssummen var nogle 1.000 kr. lavere – fordelt med 110.000 kr på gården og 37.000 på
løsøret. Efter Magdahls død i 1968 drev Marie gården videre til 1984, da hun solgte til Aksel Jensen. 1991 solgtes til Stefan Rahbek Steengaard, og han bor der stadig.  

 

Landbrugsbygningerne

Den første ejendom på arealet, der blev opført i slutningen af 1860erne, er for længst hedengangen. Da Kristian Hansen overtager gården fra Peder Henrik Kristensen i 1922 består gården af et mindre stuehus og en lille stald. Stuehuset var i en sørgelig stand og han udbedrede skaderne.

I 1926 bliver der opført en lade på omkring 160 m2. Alle der kendte Kristian Hansen spurgte ham om, hvorfor han opførte så stor en lade. Den ville da aldrig blive fyldt med den magre jord gården lå på. Men i de år han ejede gården blev den fyldt flere gange. Tømmeret til laden blev købt på Gødding Mølle. I 1920’erne var der tale om, at man satte
en hel dag af til at hente træet.

I 1938 blev der bygget en stald på omkring 300 m2., hvor der var opstaldet en 10-12 køer om vinteren. 1951 blev stuehuset revet ned og et nyt på omkring 200 m2 blev opført. Hermed var alle de gamle bygninger fra 1920erne blevet moderniseret. Stuehuset var for øvrigt i fordumstid et halvt aftægtshus.

 

Beboerne på gården

 Fra 1867 var gården en selvstændig matrikel og optrådte derfor i folketællingerne fra 1870.
De med sort markerede folketællinger i 1925 og 1930 er i den periode, hvor gårdejer Kristian Hansen og gårdejer Marie Madsen har ejet landbrugsejendommen.

 

Ser vi på beboerne på gården fra 1922, hvor gården kommer i familien Hansens varetægt,har der været følgende beboere:

Gårdejer Kristian Hansen – Født: 21. marts 1989 – Død: 2. juni 1959
Hustru Nikoline Hansen – Født: 24. august 1897 – Død: 8. marts 1959
Gårdejer Magdal Madsen – Født: 20. december 1910 – Død: 11. februar 1968
Gårdejer Marie Madsen – Født: 14. januar 1926

 

Siden 1922 har der endvidere været tilknyttet landbrugsmedhjælpere og tjenestepiger.

Endvidere har der boet sæsonarbejder og folk, der kom til egnen. De boede på et værelse i stuehuset. Folk der ingen steder havde at bo. Marie Madsen fortæller, at der på et tidspunkt i hendes barndom boede en gravid kvinde og hendes mand på gården. Marie Madsen forældre hjalp parret med at kvinden kunne føde under ordnede forhold.

Tjenestefolkene var en integreret del af familien Hansen på Kærbækvej 22. De deltog således i familiens liv. Til daglig spiste de med og sad i stuen eller legede med Hans og Marie. Når der var gæster var tjenestefolkene ligeledes med. Marie fortæller endvidere, at det var helt normalt på de fleste af de andre gårde i området.

Marie og broderen Hans Dynes Hansen hjalp til i marken og i huset med dagens daglige dont, med såning, med høst og hakning af roemarker allerede fra 5-6 års alderen.

En uges varme retter (der blev indtaget ved middagstid) kunne se sådan ud:

 

Mandag: boghvedegrød
Tirsdag: risgrød
Onsdag: gule ærter og flæsk
Torsdag: grønkålssuppe
Fredag: kartofler og flæsk
Lørdag: kartofler og flæsk
Søndag: kartofler og flæsk

Om aftenen spiste man rester af middagsmaden spædet op med rugbrød.

I 1959 overtog Marie Madsen og hendes mand Magdal Madsen gården. I 1968 døde Magdal Madsen og i de følgende 16 år drev med hjælp fra en landbrugsmedhjælper gården. 1984 solgte hun gården og flyttede til Rugvænget 15 i Grindsted