Kim Thomsen bliver ny direktør I CoC Playful Minds til nytår

CoC Playful MindsKim Thomsen - PR-Foto

Fra årsskiftet styrkes CoC Playful Minds lokale forankring, når Michael Stahl indtager rollen som bestyrelsesformand, og Kim Thomsen tiltræder som ny direktør.

 

CoC Playful Minds er ejet af Billund Kommune og LEGO Fonden,

Selskabet har til formål at agere som katalysator og dermed være med til at fremme visionen for Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad, hvor ”børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere”.​

I forbindelse med at den fremtidige strategiske retning for selskabet ligger fast, har bestyrelsesformand Søren Brandi besluttet sig for, at tiden er den rette til at give stafetten som bestyrelsesformand videre til Michael Stahl, der i dag er interim direktør i CoC Playful Minds, og i den forbindelse tiltræder Kim Thomsen, der i dag er chefkonsulent i Billund Kommune som selskabets nye direktør skriver de i en pressemeddelelse.

På vegne af ejerkredsen skal der lyde en stor tak til Søren for hans store indsats de seneste seks år med at udvikle og understøtte visionen om Børnenes Hovedstad. Vi ser frem til at bygge videre på det fundament, som vi med Søren i spidsen allerede har bygget op. Samtidig glæder jeg mig til at byde Michael velkommen ved roret i bestyrelseslokalet, og jeg er sikker på, at vi med Kim og Michael i spidsen kan styrke den lokale forankring blandt andet gennem aktiviteter for alle børn i Billund Kommune,” siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune, der også er bestyrelsesmedlem i CoC Playful Minds.

 

Selskabets bestyrelse har med en ny strategi besluttet at styrke det lokale og nationale fokus med en større inddragelse af lokalområdet.

De aktiviteter, der igangsættes, skal være for alle børn uanset social baggrund og på tværs af hele kommunen.​ Ambitionen er samtidig at øge det nationale fokus på børns læring og trivsel via de indsatser, der igangsættes i Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad.

Som naturligt led i arbejdet med at styrke den lokale og nationale forankring tiltræder Kim Thomsen som ny direktør med virkning fra den 1. januar 2024. Han har tidligere erfaring fra CoC Playful Minds, hvor han var ansat fra 2013 til 2017 og arbejdede med udvikling af organisationens innovationsaktiviteter.

Siden 2017 har han været ansat hos Billund Kommune i forskellige roller, senest som chefkonsulent i Byrådssekretariatet, hvor han har arbejdet med understøttelse og rådgivning af direktionen og kommunalbestyrelsen med et stærkt udviklingsorienteret fokus på strategiske dagsordener inden for erhverv, turisme og partnerskaber.

”Jeg er utrolig stolt og glæder mig til at realisere bestyrelsens nye strategi, som jeg mener er den helt rigtige for den videre udvikling af Børnenes Hovedstad. Det er vigtigt for mig, at vi sætter børns læring og trivsel helt i centrum, så både børn og forældre i Billund Kommune oplever en positiv og vedvarende forskel – en opgave, jeg vil gå ydmygt til. Samtidig er det også specielt for mig at vende tilbage til min tidligere arbejdsplads. For jeg har med interesse fulgt organisationen siden 2017 og bibeholdt gode relationer både der og hos ejerorganisationerne, hvilket giver mig en unik platform i det fremadrettede samarbejde,” siger Kim Thomsen.

Som interim direktør for CoC Playful Minds har Michael Stahl siden juni 2023 spillet en vigtig rolle for selskabets nye strategiske udvikling, og med ham som bestyrelsesformand sikres en kontinuitet for det videre arbejde.

Det nyligt afsluttede arbejde om den fremadrettet strategi for CoC Playful Minds har vist, hvor stor en opbakning og dedikation, der er til visionen for Børnenes Hovedstad. Det gælder både hos ejerkredsen og blandt lokale virksomheder, partnere og øvrige organisationer. Jeg er utrolig glad for, at Kim tiltræder som direktør, så han sammen med resten af teamet i CoC Playful Minds forsat kan understøtte udviklingen af Børnenes Hovedstad. Personligt ser jeg frem til forsat at kunne bidrage til visionen sammen med den øvrige bestyrelse, og jeg glæder mig til samarbejdet med Kim”, siger Michael Stahl.

Udover at tiltræde som bestyrelsesformand i CoC Playful Minds tiltræder Michael Stahl pr. 1. januar også stillingen som chef for LEGO Fondens initiativer i bl.a. Danmark, og med Kim Thomsens baggrund fra Billund Kommune sikres således en tæt integration med de to ejere.

CoC Playful Minds kommer derfor også fremover til at være en katalysator og implementeringsstøtte, der som udviklingsorganisation arbejder tæt sammen med ejerkredsen.