Pilotprojekt for skolebesøg i MAGION’s motorikcenter

Foto: René Lind Gammelmark

I MAGION har der kørt et pilotprojekt samarbejde med Billund Kommune og de to skoler, Lynghedeskolen afdeling Søndre og Vestre Skole i Grindsted. Projektet har været omkring motorik og bevægelse i skoledagen.

I pilot projektet har 4. klasserne fra de tilknyttede skoler hver især haft 4 hele skoledage med besøg i motorikcentret.

Formålet med Skolebesøgene i Motorikcentret er inspireret af “Svendborgmodellen” fortæller Rikke Kirkegaard. Svendborgmodellen går ud på at det igennem flere år har været en integreret del af skoleåret at idræt, dansk og matematik foregår i SG Motorikcentret. 

Som afslutning for projektet havde MAGION i dag inviteret de beslutningsdygtige fra Billund Kommune, som også har været med til at igangsætte projektet. Billund Kommune deltog med Anders Lundsgaard, Rasmus Kaufmann, samt Stefan Helmig Kelstrup, Daniel Quvang Rasmussen, Lisbeth Østergaard, samt skolelederne fra Lynghedeskolen og Vestre Skole, samt 2 fra Kultur- og Fritidsrådet.

 

Henrik Steen-Andersen bød velkommen, og fortalte lidt om hvordan pilotprojektet blev til.

Det var MAGION der i samarbejde med GGIF Gymnastik der havde fået nogle penge til at gennemføre projektet.

 

Rikke Kirkegaard fortalte at man i MAGION ønskede at understøtte motorik, bevægelse, leg og læring for alle børn i Billund Kommune.

Derfor har MAGION i samarbejde med GGIF Gymnastik taget initiativ til et strategisk udviklingsprojekt. Det sker i samarbejde med Billund Kommune.

I første omgang har det resulteret i et pilotprojekt, som vi kalder det. Her er 4. klasserne fra Lynghedeskolen afd. Søndre og 4. klasserne fra Vestre Skole.

Under de 4 skolebesøg har børnene tilbragt hele skoledagen i Motorikcentret indenfor faget idræt.

Rikke Kirkegaard – Foto: René Lind Gammelmark

Et af idrætsfagets fællesmål hedder redskabsaktiviteter.

Her lærer eleverne at udføre grundlæggende gymnastiske bevægeler. De lærer at anvende gymnastikredskaberne og får en viden om grovmotoriske bevægelser på gulv og redskaber. De får en viden om gymnastikredskabernes navne og anvendelse.

 

Et andet fællesmål hedder kropsbasis.

Her lærer vi børnene at spænde og afspænde i isolerede kropsstillinger. De får en viden om spænding og afspænding, lærer at fastholde balancen i enkle øvelser, ligesom de får viden om forskellige balancevariationer.

 

Eleverne er startet kl. 8

Dagen har vært opdelt i moduler. Vi starter altid med opvarmning. Eleverne har været opdelt i 6 grupper. De 6 grupper har fået hver sin aktivitet. Ved hver aktivitet er en elev blevet udnævnt til leder. Lederen har så skullet undervise sine kammerater.

Sidst på formiddagen har vi undervist i Yoga og Mindfullnes.

Efter frokost har eleverne været udfordret i nye rytmiske øvelser og dans. Herefter har de arbejdet videre med de forskellige spring. Hver gang en elev har lært et nyt spring, så ringer de med klokken, hvorefter alle i lokalet klapper for at anerkende kammeratens nye læring.

Ved dagens afslutning giver alle Hi’Fives og ønsker hinanden en god dag.

 

Som afslutning for hele forløbet er forældrene inviteret over for at se hvad børnene har lært indenfor motorik.

 

Emil – en af eleverne der har deltaget fortæller:

Jeg synes det er sjovt, og jeg har lært noget nyt: kraftspring, saltoer, yoga. Når man har lært noget nyt må man ringe med klokken, hvorefter alle klapper fordi man har lært et nyt trick. Emil gik til gymnastik da han var helt lille.

Emil: Foto: René Lind Gammelmark

Amanda – en anden af eleverne fortæller:

Jeg synes det er sjovt at være her, fordi man får rigtig meget energi, når jeg kommer hjem føler jeg mig frisk. Jeg har blandt andet lært at lave en salto, kraftspring og alt muligt andet. Amanda har gået til gymnastik tidligere to gange. Da hun var 5 og 9 år.

Amanda – Foto: René Lind Gammelmark

 

Idrætslærerne Bjarke Meyer og Martin Vejs har også en kommentar til projektet

 

Martin Vejs fra Lynghedskolen fortæller:

Vi har været her to gange – jeg er meget begejstret over det. En ting jeg tager med, er at det sammenhold og man hjælper hinanden. Der er en fællesskabsfølelse – jeg synes det kan noget. Jeg tror ikke man så nemt mobber hinanden når man kommer så tæt på hinanden som her. Der er også faglighed der er lækkert for os som idrætslærere. Specielt redskabsaktiviteterne giver ekstra meget. Det kunne vi jo faktisk godt kunne arbejde hen i at man skulle komme igennem i sin skoleperiode. Børnene lærer det uden de selv lægger mærke til at de lærer det.

Martin Vejs – Foto: René Lind Gammelmark

 

Bjarke Meyer fra Vestre Skole fortæller:

Jeg har det på samme måde, det er både fællesskab og det faglige, men også det individuelle for den enkelte elev. Man er meget bevidst om den øvelse med når man bruger klokken så klapper alle. Det skaber rigtig meget motivation for eleverne. Vi har været her 4 gange nu. Første gang var eleverne mere usikre, og nu her 4. gang så springer de bare ud i det, de her mere selvtillid. Det er megafedt at se. Det er noget de tager med i skolen. I denne halve års periode har vi kunnet mærke at nogen af drengene er blevet bedre til at koncentrere sig. Eleverne har glædet sig, også selv om de skulle gå fra Vestre Skole i al forskellig vejr.

Bjarne Meyer – Foto: René Lind Gammelmark

 

Klik på billederne i galleriet herunder for at se dem i stor størrelse