HTX’erne præsenterede ugens arbejde med Grindsted Forureningen.

Ulrich Kristensen får her informationer fra eleverne - Privatfoto

HTX’erne fra Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole præsenterede ugens arbejde med Grindsted Forureningen

 

Politikere var på besøg

Folketingsmedlem Kris Skriver fra Socialdemokratiet kom forbi og hørte eleverne – det skabte en del gensynsglæde fra mange af eleverne.

Byrådsmedlemmerne Ulrich Kristensen og Bjarne Larsen var også på besøg.

 

Eleverne havde fokus på forskellige problemstillinger i forbindelse med forureninger og mange forskellige løsninger i den forbindelse og masser af fortælle og fremvise.

Nogle elever ville gensplejse et træ med gener fra en svamp, så det bedre kunne optage kviksølv, andre ville ændre i ansvaret i de politiske niveauer, så man bedre ville kunne løse den enorme forurening i Grindsted.

De havde fokus på at fx den gamle losseplads ikke længere er regnet for en generationsforurening mere af alle andre årsager end den forurening der er der.

 

Andre havde løsninger med aktiv kul i fleksibelt materiale, der kunne sættes ned langs åen. 

Kulfilteret blev også brugt af en anden gruppe til at løse forureningsproblemerne for Grindsted borgere. Der var også grupper, der havde fokus på at få Engsøen renset op og skabe et miljø for sejlads, badning og meget andet.

Det vil ikke kun ændre synet på Grindsted, men også skabe bedre øknonomi. En gruppe ville satse på en fældningsreaktion som løsning. Sulfid skulle bedre binde kviksølv.

 

God feedback til eleverne

Bjarne Larsen og Ulrich Kristensen fra Billund Byråd, samt Kris Skriver medlem af Folketinget var forbi i festsalen på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole og lyttede interesseret og gav de unge mennesker god feedback på ugens arbejde om Grindsted Forureningen.

HTX eleverne som var i grupper af både 1.g’ere og 2.g’ere har været på besøg i Kærgaard Plantage og talte med geologer fra Region Syd, ingeniører fra Cowi, haft besøg fra ingeniør Jørn K Pedersen fra Region Syd, der til dagligt arbejder med forureningen, fra Susanne Mathiesen fra borgergruppen, fra filminstruktør Michael Graversen og de har været på besøg på IFF, hvor bla. produktchef Morten Hygum fortalte om abejdsmiljøsikkerhed og miljø generelt. Fra torsdag til fredag arbejde elever på skolen hele aftenen og overnattede på skolen

 

Eleverne synes det har været et kompliceret emne, hårdt arbejde men vildt spændende og meget relevant emne for dem selv og for Grindsted skriver skolen i en pressemeddelelse.

ugens arbejde med Grindsted Forureningen.

Her er det Kris Jensen Skriver der får information – Privatfoto

ugens arbejde med Grindsted Forureningen

Kris Jensen Skriver får forklaret noget af eleverne – Privatfoto

ugens arbejde med Grindsted Forureningen

Kris Jensen Skriver her sammen med nogle af eleverne – Privatfoto

ugens arbejde med Grindsted Forureningen

Ulrich Kristensen får her informationer fra eleverne – Privatfoto

ugens arbejde med Grindsted Forureningen

Bjarne Larsen får fortalt – Privatfoto

Bjarne Larsen får fortalt – Privatfoto

Kris Jensen Skriver får forklaret noget af eleverne – Privatfoto

Kris Jensen Skriver får forklaret noget af eleverne – Privatfoto