Foreningerne fra Mødestedet inviteres til at besøge andre mulige lokaler

Billund Kommune kommer til at indgå et lejemål med Vestjysk Bank om bygningen i Borgergade for at indrette en central tandklinik i Grindsted i bygningen - Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Parterne bag Budget 2024 har besluttet at undersøge mulighederne for at leje Vestjysk Banks lokaler på Vesterbrogade som et muligt alternativ til bankens lokaler på Borgergade, så de aktiviteter, der i dag finder sted på Mødestedet kan rykke til nye egnede lokaler i Grindsted Bymidte

De frivillige foreninger bag aktiviteterne på Mødestedet vil inden jul blive inviteret til en ny rundvisning i Vestjysk Banks lokaler – denne gang på Vesterbrogade i Grindsted. Beslutningen om at undersøge lokalerne på Vesterbrogade er taget i forlængelse af dialogen med de frivillige foreninger på Mødestedet og de opmærksomhedspunkter, der blevet fremlagt i processen. 

Under rundturen til bankens lokaler på Borgergade blev der nemlig peget på en række opmærksomhedspunkter vedrørende adgangsforhold, niveauforskelle og størrelse. Vestjysk Bank har efterfølgende gjort Billund Kommune opmærksom på muligheden for at leje lokalerne på Vesterbrogade, der umiddelbart imødekommer opmærksomhedspunkterne, ligesom lokalerne lever op til det politiske ønske om at sikre liv og aktivitet i Grindsted Bymidte.

”Det er vigtigt for os at lytte og inddrage de frivillige i forhold til brugen og indretningen af de lokaler, der fremover skal danne den fysiske ramme for de mange aktiviteter. Derfor har vi været nysgerrige og i samarbejde med Vestjysk Bank undersøgt, om der er andre muligheder. Lokalerne på Vesterbrogade imødekommer i store træk de opmærksomhedspunkter, der kom frem under seneste rundtur, ligesom de lever op til vores politiske ønske om at skabe liv i Grindsted Bymidte. Derfor er det en mulighed, som jeg glæder mig over, at vi kan præsentere for de engagerede frivillige,” siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune (S).

Samtidig kører der en proces med de frivillige, der i dag hører til på Nordre Skole, som bliver inviteret til en tilsvarende rundtur i starten af januar. De to ”spor” bliver tænkt sammen, men da foreningerne har forskellige behov, kører det som to koordinerede processer. 

Indtil der er truffet en endelig politisk beslutning, fortsætter Billund Kommune med at undersøge muligheden for at indgå en lejeaftale vedrørende lokalerne på Borgergade, der tager højde for behov for mulige ombygninger med fokus på toiletforhold, trappelift m.m. visse steder i bygningen, hvor det kan blive nødvendigt