280 er tilmeldt til stegt flæsk før generalforsamling i Hedens Net

Foto: René Lind Gammelmark

280 personer har tilmeldt sig til spisning, hvor menuen er stegt flæsk med tilbehør – forud for årets generalforsamling i Hedens Net, der er udsolgt til spisning.

 

Man er velkommen til at komme til generalforsamlingen – der foregår kl. 19.00 – efter spisningen

De mange tilmeldinger betød at generalforsamlingen måtte flytte fra Hotel Hedemarken til MAGION i Grindsted.

Dennis Lauridsen der er formand for Hedens Net fortæller at de må melde alt udsolgt til spisning, men man er meget velkommen til at møde op til selve generalforsamlingen der foregår kl. 19.00.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Beretning fra bestyrelsen
3: Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4: Fremlæggelse af budget
5: Indkomne forslag
6: Valg
     a: valg til bestyrelsen
     b: valg af 2 suppleanter
7: Valg af revisor
8: Eventuelt

 

Der kan kræves forevisning af legitimation ved indgangen, som dokumentation for medlemskab af Hedens Net.