Karensmindes Venner har holdt generalforsamling med omkring 70 deltagere

Museumsgården Karensminde - Foto: René Lind Gammelmark

Karensmindes Venner holdt generalforsamling den 27. februar 2024 i Laden på Museumsgården Karensminde. Omkring 70 deltog i generalforsamlingen.

 

Da Karensmindes Venner holdt generalforsamling valgte man Tom Michelsen som dirigent. Gustav Pedersen og Bent Kirkegård blev valgt som stemmetællere.

Formanden for Karensmindes Venner, Jens Peter Vandborg aflagde beretning, denne blev godkendt.

Herefter var det tid til at gå det reviderede regnskab for kalenderåret 2023 igennem.  Der var indtægter for 786.094,36 kr. og udgifter for 685.094,36 kr. Det giver et overskud på 102.865,11 kr.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: (alle blev genvalgt)

Jane Ladegaard
Niels Lindgren
Birgit Hansen 
Thomas Olesen 

Der skule vælges to suppleanter:
Ole Jensen
Jens Larsen

Valg af revisorer:
Kurt Kirkegaard og Tom Michelsen genvalgt

På generalforsamlingen blev der bestemt at foreningen fastholder medlemskontingentet.

Under eventuelt fortalte Jens Peter Vandborg om den nye legeplads.

Herefter var det tid til en orientering fra museumsleder Carina Serritzlev  og en hilsen fra Henrik Dam Kristensen.

Der blev desuden fortalt at kvalitetsrapporten der er blevet udarbejdet er tilfredsstillende, og at de nye kontorbygninger er klar til indflytning til august, hvor museets administration flytter ind.