Stor tilslutning til GEV’s ordinære generalforsamling i No.16

Foto: René Lind Gammelmark

Mandag aften holdt GEV’s ordinær generalforsamling i No. 16

107 stemmeberettigede andelshavere var mødt op – og efter generalforsamlingen var der smørrebrød 

Formand Jørgen Kristensen bød velkommen, første punkt på dagsordenen var valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslog GEV’s advokat Kristine Wagner fra Hulgaard Advokater, hvilket blev godkendt.

 

Formandens beretning ved Jørgen Kristensen

 

Blandt emnerne Jørgen Kristensen kom ind på,  var at man er i gang med fusionsplaner med Filskov Vandværk.  I Filskov har man på en generalforsamling godkendt en fusion ind i GEV Vand, det var et af punkterne der senere blev stemt om på generalforsamlingen.

I Vorbasse vil man gerne lave varme sammen med GEV – det bliver ligeledes behandlet senere på generalforsamlingen, og man forventer de første andelshavere vil komme på forsyningsnettet i 2025.

GEV Arbejder på at lave et lokalt energifællesskab  for at kunne holde stabile lave elpriser og en god forsyningssikkerhed. Samtidig vil vi gerne have mere gang i den grønne omstilling, og gøre noget ved generationsforureningerne forklarede Jørgen Kristensen.  Det var noget René Heiselberg Gier fortalte mere om under eventuelt.

I GEV har vi etableret et Young Advisory Board bestående af 5-7 unge mellem 18-35 år. De sidder i boardet for at rådgive, kvalificere, hjælpe og udfordre GEVs bestyrelse.

 

Ny bestyrelse for elforsyning

Da elforsyningen er kritisk infrastruktur, det betyder at der er kommet krav om at der skal være en bestyrelse, der ikke er den samme bestyrelse som i resten af forsyningsselskaberne. Derfor er GEV Elnet’s bestyrelse oprettet, hvor der sidder 5 personer. De tre personer af medlemmerne sidder i GEV’s andre bestyrelser, mens de sidste to kommer udefra. 

Jørgen Kristensen fortalte også at der også var et par vedtægtsændringer på som skulle førstebehandles under generalforsamlingen.    Det var bl.a. at man kan udvide bestyrelsen til 9 medlemmer, hvoraf 2 kan komme være eksterne.

 

Ekstraordinær støtte til GGIF Håndbolds ligahold

GEV’s bestyrelse har besluttet at man yder 250.000,- kr. som ekstraordinær støtte i 2024 til GGIF Håndbold.

 

Salg af fibernettet

GEV har solgt GEV Fibernettet, aftalen blev underskrevet i torsdags.  Det er NORLYS der er køber. I 2004 startede GEV med at lægge fiber ud til alle andelshavere, og GEV har aldrig selv stået for indholdet på fiberen, kun for selve forbindelsen. 

Det er blevet meget komplekst at drive et fibernet, og derfor besluttede bestyrelsen at det var tiden for at sælge fibernettet.  Salget til Norlys vil betyde at der på sigt vil blive lukket op for flere leverandører på fibernettet. Jørgen mente der ville blive omkring 11 forskellige indholdsudbydere. Det vil være både nogen der udbyder internet, nogen der udbyder tv mv.

Salget af Fibernettet er dog betinget af en godkendelse hos Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

 

Spørgsmål til formandens beretning

En af deltagerne spurgte blandt andet om GEV ved salget af fibernettet kunne holde pengene hjemme i forhold til den pris det kostede at etablere.  Da Norlys og GEV havde aftalt IKKE at oplyse salgsprisen for fibernettet, kunne Jørgen kun svare, at det havde været en fin pris GEV havde fået for fibernettet. 

En anden spurgte om man som forbruger vil kunne mærke en forbedring af indholdet på fibernettet – Altibox.  Det kunne Jørgen ikke sige noget om, da GEV jo aldrig selv havde leveret indholdet – men lejet fibernettet ud til Altibox.

Formandens beretning blev godkendt.

Du kan læse mere om GEV i det nyligt udsendte indblik som du kan læse HER

 

Det reviderede årsregnskab blev fremlagt til godkendelse

Ole B. Lyhne der er administrationschef på GEV var glad for at kunne fremlægge dette års regnskab.

Omsætningen er steget med 13,7 millioner kr.

Netavisen Grindsted bringer ikke en gennemgang af regnskabet, men derimod kan de interesserede klikke på linket herunder for at se årsrapporten

Klik HER for at se årsrapporten

 

Der var spørgsmål til regnskabet

Et af spørgsmålene var i forbindelse med de værdipapirer GEV har investeret i:  Er det nødvendigt at have så mange værdipapirer.  Ole B. Lyhne svarede at GEV placerer en del af de likvide midler i værdipapirer  ganske som f.eks. boligforeninger. Det er en lav til moderat risiko når vi placerer pengene som vi gør.

GEV’s direktør René Heiselberg Gier forklarede at bestyrelsen har udarbejdet en strategi i forbindelse med likviditet. Hvor meget skal der være i aktier , og hvor meget skal der være i værdipapirer. Der er også en klar plan for hvor stor en andel der skal være dansk og hvor stor en andel der skal være udenlandsk.

Strategien bliver tage op af bestyrelsen hvert år.

Et andet spørgsmål kom fra Poul Lund Mikkelsen kritiserer at man hos GEV placerer likvide midler i værdipapirer. Fokus må jo være at drive virksomheden til det som man er sat i verden til, nemlig forsyning.

René Heiselberg Gier gav ikke Poul Lund Mikkelsen ret, men fortalte at GEV placerer vores likviditet på bedst mulig vis, og driver ikke finansiel virksomhed, som Poul mente. At vi i GEV sælger andele af vores CO2 kvoter sker, fordi vi ikke har brug for dem.  Vi har jo lagt en del af vores produktion om, så vi nu er oppe på hele 97% fossilfri opvarmning. Derfor bliver vi heller ikke tildelt nye CO2 kvoter. Salget af kvoterne er blandt andet blevet brugt til at investere i fossilfri produktion.  Vi er også meget opmærksomme på hvornår vi skal sælge, og da vi sidst solgte var prisen steget meget.

En anden spørger om GEV kunne have klaret sig uden værdipapirer. Det svarede René Heiselberg Gier at man godt kunne, men i de perioder hvor der har været negative renter på indestående ville det jo ikke give mening. Ved at have pengene placeret i værdipapirer har vi faktisk tjent penge i stedet for at have betalt for at have pengene stående på en konto.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var:

Jørgen Kristensen (95 stemmer)

Johnny Hansen (88 stemmer)

Jens Elkjær Larsen (78 stemmer)

 

Der var en af de fremmødte på generalforsamlingen der foreslog Poul Lund Mikkelsen som kandidat, hvilket Poul sagde ja til.

De stemmeberettigede skulle så skrive 3 navne op på en stemmeseddel, der blev hentet og talt op.

Poul Lund Mikkelsen fik 36 stemmer, hvilket ikke var nok til at få en plads i bestyrelsen, hvorfor de tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt.

Da stemmerne blev talt op var der 1 blank, samt 2 ugyldige stemmer

 

Der skulle også væltes suppleanter, der skulle vælges for et år:

Suppleanterne der var på valg var:

Poul Lund Mikkelsen

Pernille Steffensen

 

Bestyrelsen indstillede Pernille Steffensen og Hanne Meier som suppleanter, mens en af de fremmødte forslog Poul Lund Mikkelsen, hvilket Poul sagde nej tak til.

Herefter blev Pernille Steffensen og Hanne Meier valgt som suppleanter.

 

Valg af statsautoriseret Revisor

Martinsen Revision – blev genvalgt

 

Behandling af indkomne forslag

Herunder en potentiel fusion med Filskov Vand, og vedtægtsændringer i paragraf 7,1 og 7,2.

 

Filskov Vandværk – vil gerne fusioneres ind i GEV

Filskov Vandværk har haft generalforsamling, og de har stemt ja til en fusion på deres generalforsamling.

 

En af de fremmødte spurgte om hvilke konsekvenser en fusion havde for GEV. Jørgen svarede, at det ville betyde at der ville komme flere til generalforsamlingen næste år. Det er lidt på samme måde som dengang varmeværket i Stenderup-Krogager kom ind under GEV.

René Heiselberg Gier sagde han godt forstod spørgsmålet og bekymringerne. 

Filskov er veldrevet vandværk, der i 2018 lavede en fuldstændig renovering af deres vandværk. Ledningsnettet i Filskov har et meget begrænset vandtab, I 2023 har de haft et ”positivt” vandtab, hvilket er meget unormalt.

De har normalt haft et vandtab på omkring 0, hvilket indikerer at ledningsnettet i Filskov er ganske fornuftig. Ledningsnettet har været løbende vedligeholdt.

Der er ikke foretaget en teknisk undersøgelse af ledningsnettet i Filskov.

I Filskov er der ikke pt. fjernaflæsning.

 

For at kunne gennemføre en fusion, krævede det at mindst 50% af andelshaverne var mødt op til generalforsamlingen – hvilket ikke var tilfældet. 

Derfor skulle fusionen andenbehandles på en ekstraordinær generalforsamling senere.

Der blev stemt om fusionen, og resultatet blev at en person stemte mod, 1 person stemte blankt, mens flertallet af de stemmeberettigede andelshavere stemte for.  Det betød at 3/4 af de stemmeberettigede stemte for, hvilket betød at fusionen skulle andenbehandles på den ekstraordinære generalforsamling der foregår den 14. maj. 

 

Vedtægtsændringer

Der var et punkt på dagsordenen om vedtægtsændringer, punktet udgik, og skal derfor førstebehandles på den ekstraordinære generalforsamling der foregår den 14. maj. 

  

 

Eventuelt

Under punktet eventuelt spurgte en andelshaver om, hvornår der kommer fjernvarme til Odinsvej. Det skulle have været i februar, men der er ikke sket noget endnu.

René Heiselberg Gier fortalte at der ville komme fjernvarme til Odinsvej. Projektet var dog blevet forsinket af en lodsejer der ikke ville afgive jord til ledningerne. Derfor skulle man igennem en ekspropriation af det nødvendige område, hvilket netop er blevet godkendt.

René fortalte endvidere at der i forbindelse med en kommende Retailpark ved Vejle Landevej, vil blive brug for at føre fjernvarme der ud også. Man er i gang med at tale med dem der har gang i det projekt, så man kan lave forbindelsen af en omgang.

 

 

To bestyrelsesjubilarer

Jens Elkjær Larsen havde været med i bestyrelsen i 10 år

Carsten Skov Hansen havde været med i bestyrelsen i 25 år

Jørgen Nielsen takkede dem for deres arbejde i bestyrelsen.

 

Energifællesskab

René Heiselberg Gier fortalte om energifællesskabet, der i samarbejde med blandt andre Aalborg Universitet har kørt laboratorieforsøg om rensning af vand med vinyklorid. Førsøget har vist at man kan fjerne op til 80% af indholdet av vinylklorid.  Det blev også påvist af man ved at tilføre strøm for at rense vandet, fik vandet varmet op til omkring 30 grader. Det betyder man kan bruge vandet til at lave varme.   Der er blevet givet et tilskud, så man kan udføre et forsøg lokalt i Grindsted, hvor man laver et mini-anlæg for at teste om det virker i praksis.

Foto: René Lind Gammelmark