Lokale skoleelever lærte om Power to X, elektrolyse og grønne brændstoffer

Malene Juel Pade Nielsen deltog sammen med Kristine Liv Hundebøll Nielsen – begge fra 6.A. på Vestre Skole i Grindsted – og deres lærer Jacob Stenskrog Møller. Foto: Triangle Energy Alliance

Lokale skoleelver lærte fredag om Power to X, elktrolyse og grønne brændstoffer da de besøgte Crossbridge Raffinaderiet i Fredericia

Sammen med en række andre elever fra trekantområdet med interesse for natur og teknik satte elever fra 6.A. på Vestre Skole i dag fokus på Power to X, elektrolyse og grønne brændstoffer. De besøgte nemlig Everfuels elektrolyseanlæg og Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia, som udvikler fremtidens energikilder.

I alt 28 skoleelever og deres lærere fra Trekantområdet besøgte raffinaderiet og brintfabrikken i Fredericia for at lære om fremtidens energikilder. Foto: Triangle Energy Alliance

Hvad er Power to X, elektrolyse og grønne brændstoffer?

Det fik to skoleelever fra Vestre Skole i dag et indblik i, da de besøgte et elektrolyseanlæg og raffinaderi i Fredericia. Ifølge Malene Juel Pade Nielsen var det en fornøjelse at deltage.

Det var super spændende at lære om fremtidens energi. Det var fedt at få et indblik i, hvordan brintfabrikken fungerer indefra og blive klogere på, hvordan vi i lille Danmark kan lave energi på nye måder, så vores verden bliver grønnere. De viste os blandt andet en minimodel af, hvordan man laver brint fra vand, der blev puttet over i en minibrintbil, som derefter kunne køre på grøn energi. Og med en fuld brinttank vil bilen kunne køre 4-500 kilometer,” lyder det begejstret fra Malene Juel Pade Nielsen fra 6.A. på Vestre Skole i Grindsted.

Bag arrangementet for elever med særlig interesse for natur og teknik står Crossbridge Energy Fredericia, Everfuel og Triangle Energy Alliance. Billund Kommune er medlem af Triangle Energy Alliance, og borgmester Stephanie Storbank er taknemmelig for, at eleverne fik muligheden.

”Som hjemsted for Børnenes Hovedstad forsøger vi hele tiden at sikre tilbud til børn med forskellige interesser. Derfor er det rigtig positivt, at vi kan tilbyde vores skoleelever at komme med på ture som disse, hvor de bliver klogere på fremtidens energisystem. En dagsorden, der kun er blevet mere relevant i den tid, vi lever i, hvor vi både skal sikre grønnere og mere uafhængig energi,” udtaler borgmester Stephanie Storbank.

Målet med Power to X er at sikre et nyt grønt energisystem, der udfaser fossile energikilder. Vigtige råstoffer er brint, som man hidtil har fået fra naturgas, men som Everfuel og Crossbridge Energy er gået sammen om at udskifte med grøn brint.

Grøn brint kræver strøm fra sol og vind, og så kræver det vand, som man kan spalte til ilt og brint via den proces, der hedder elektrolyse. Gennem denne metode kan man ”gemme” grøn energi til senere, så vi ikke længere er så afhængige af, at solen skinner og vinden blæser, når vi skal bruge energien.

Skoleeleverne besøgte også laboratoriet på raffinaderiet. Foto: Triangle Energi Alliance

Fakta

  • I alt 28 skoleelever og deres lærere fra Trekantområdet besøgte raffinaderiet og brintfabrikken i Fredericia for at lære om fremtidens energikilder.
  • Raffinaderiet har ligget i Fredericia siden 1960’erne. Brintfabrikken på 20 MW i første fase går i drift til foråret.

Ifølge Energistyrelsen dækker Power-to-X (PtX) over en række teknologier, som alle tager udgangspunkt i, at strøm udnyttes til at fremstille brint. Det beskriver den proces, hvor strøm og vand bliver lavet om til brint gennem elektrolyse. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler, færger eller industrien, men den kan også viderekonverteres til andre brændstoffer