Den 5. juni bliver der afholdt Grundlovsmøder i Grindsted og Krogager

GrundlovsmøderFoto: Anni Matthiesen

Den 5. juni bliver der afholdt Grundlovsmøder flere steder i Billund Kommune

 

Anni Matthiesen afholder grundlovsmøde fra kl. 11.00 til 13.30 i haven på Egebjerg Landevej 14 i Krogager.

I år er det 175 år siden vi fik Danmarks Grundlov. Det skal fejres og markeres, når der på Grundlovsdag traditionen tro bydes velkommen i haven hos det lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen. På talerstolen kan man, foruden Anni Matthiesen selv, finde vicedirektør i Landbrug og Fødevarer Lone Andersen, formand for Højskolerne Lisbeth Trinskjær og EP-kandidat fra Venstre Asger Christensen. Mellem taler synges sommeren ind med en række gode danske sommersange.

I tilfælde af regnvejr denne dag, vil arrangementet flyttes indendørs i tømrerværkstedet på samme adresse skriver Anni Matthiesen i en pressemeddelelse.

 

Program for mødet hos Anni Matthiesen:

11.10 – Grundlovstale ved vicedirektør i Landbrug og Fødevarer Lone Andersen

11.30 – Grundlovstale ved formand for Højskolerne Lisbeth Trinskjær

11.50 – Grundlovstale ved EP-kandidat fra Venstre Asger Christensen

12.10 – Grundlovstale ved Venstres Børne- og Undervisningsordfører Anni Matthiesen

 

De Konservative afholder Grundlovsfest ved talerstolen i Grindsted Anlæg

En god tradition fastholdes, når Billund- og Vejen Konservative Vælgerforening igen afholder deres traditionelle Grundlovsfest ved talerstolen i Grindsted Anlæg, onsdag den 5. juni kl. 13.30.

”På onsdag skal vi samles for at hylde de frihedsværdier, der har samlet vort fædreland”, lyder det fra de to konservative vælgerforeninger der sammen udgør Vejenkredsen, og har sammensat det program, der er vælgerforeningernes bud på en god og hyggelig eftermiddag i Grindsteds smukke, grønklædte anlæg.

Som et nyt tiltag er det i år Billund- og Vejen konservative vælgerforeninger, der sammen udgør Vejenkredsen, der står som fælles arrangører af den traditionelle grundlovsfest. De to vælgerforeningsformænd, Martin Skov Jakobsen og Peter Simoni, udtaler, at ”netop dette samarbejde ligger lige for, dersom vi er forenede i et fælles folketingskandidatur”, hvortil Martin Skov Jakobsen tilføjer, ”at vores gode og stærke samarbejde på tværs af kommunegrænsen ligeledes giver os mulighed for, at byde vores tidligere Grindsteddreng og nuværende borgmester i Vejen kommune, Frank Schmidt-Hansen, velkommen hjem igen, som én af dagens talere”.

”Vi har jo bygget et vidunderligt samfund på en fantastisk Grundlov, som beskytter alle borgere, trækker grænser, indstifter retfærdighed og giver os en fælles historisk ånd at bygge videre på”

”Den er vor frie, demokratiske fælles historie. Den har formet vort land, og alt hvad vi sammen er, og kan. Grundloven har jo givet os en række af de frihedsrettigheder, der i dag udgør kernen i vort frie og trygge demokrati. Bl.a. den forsamlings- og ytringsfrihed vi alle bør benytte os af, så vi sammen kan samles i et fortsat ønske om at højne niveauet af den demokratiske samtale til glæde og gavn for den fortsatte udvikling af det fællesskab, hvor vi alle, som mennesker, er lige”, fortsætter de to vælgerforeninger.

”Og derfor skal den naturligvis fejres; Grundloven. Danmarks Riges Grundlov” er begge vælgerforeninger enige om, inden de konkluderer, at ”Grundloven er jo for alle, og derfor vil vi gerne invitere alle til at dele en fantastisk eftermiddag i selskabet med hinanden, og lade sig inspirere til dialog gennem spændende og upolitiske taler der i år leveres af Gunver Birgitte Nielsen, tidligere sognepræst i Grindsted Pastorat. Lars Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem i Billund kommune og spidskandidat. Rasmus Sandvej, kommunalbestyrelsesmedlem i Vejen kommune og Vejenkredsens nyvalgte folketingskandidat skriver De konservative i en pressemeddelelse.