Indvielse af stort naturgenopretningsprojekt ved Holme Å

Moseperlemorsommerfugl lever i området omkring Holme Å og er på Den Danske Rødliste, som er en oversigt over de arter i Danmark, som er i fare for at uddø - Foto: Billund Kommune

Torsdag den 13. juni bliver et stort naturgenopretningsprojekt ved Holme Å indviet.

Det foregår i grænselandet mellem Billund og Vejen kommuner.

I områet omkring Holme Å er en række planter og insekter fra Den Danske Rødliste i fare for at forsvinde. SAGRO, Billund og Vejen kommuner har derfor sammen med de lokale lodsejere igangsat et afgræsningsprojekt. Projektet skal holde ådalen lysåben for at sikre den bedst mulige diversitet.

Projektet er støttet med 3 millioner kr. af 15. juni fonden, og målet er, at i alt 190 hektar naturarealer omdannes til et mekka for biodiversitet. Arealerne skal afgræsses af kvæg, og det vil give bedre vækstbetingelser for hjemmehørende eng- og moseplanter. Samtidig vil det give flere og bedre levesteder for fugle, padder og insekter.

Hele området bliver o mpdelt i syv indhegninger, og i første omgang er der lavet en 5-årig aftale med lodsejerne.

Det nye naturområde indvies den 13. juni 2024 kl. 16.00, hvor interesserede inviteres med på en guidet tur gennem området, hvor projektmedarbejdere vil fortælle mere om projektet.

Simon Nicolajsen Jørgensen der er formand for Teknik, Plan og Kulturudvalget i Billund Kommune vil holde tale, ligesom Allan Pedersend er er næstformand i Jysk Landboforening.

Efter talerne vil en mindre hegnspæl blive banket ned med en gummihammer.

 

Det foregår på Sønderhedevej 24, 6623 Vorbasse fra kl. 16.00 til 17.30

 

Læs også

SAGRO samt Billund og Vejen Kommuner samarbejder om stort græsningsprojekt