Forældre foreslår nyt navn til ny børnehave i Sdr.Omme

Foto: Marianne Thorø

Af Marianne Thorø

Foreslår nyt navn til ny børnehave

Inden længe flytter børnehavebørnene i Sdr. Omme tilbage til deres nye daginstitution efter at have været i midlertidige rammer på Sdr. Omme Skole. Og fordi der nu er udvidet med en vuggestue, finder både forældrebestyrelsen og personalegruppen at tiden er moden til et nyt navn for institutionen.

Børnehuset Skovly, hedder forslaget, som man nu anmoder politikerne om lov til at hedde fremover.

– I drøftelsen har vi haft meget fokus på vores placering, at vi er omkranset af skov, at vi ligger tæt på naturrum men også en vigtighed af tydelighed om, at huset rummer børn, forklarer bestyrelsen i sin anmodning.

Heri står der også at det for bestyrelsen har været vigtigt, at medarbejdere har følt ejerskab ind i processen, samtidig med inddragelse af forældre og børn.

Så medarbejderne har i samarbejde med bestyrelsen peget på tre navne, hvor forældre, børn og personale så har fået mulighed for at give deres stemme på det navn de syntes bedst om. Og her er man altså nået frem til navnet Børnehuset Skovly.

Om politikerne så også synes det er en god ide, skal afgøres på næste møde i Børne- og Familieudvalget.