Glade for endelig at blive hørt: 70 km zone på Ribe Landevej ved Plagborgvej

Foto: René Lind Gammelmark

På en strækning af Ribe Landevej er der lavet en 70 km zone ved krydset til Plagborgvej. Samtidig har Vejdirektoratet sat skilte op der advarer om krydsende cyklister.

Ribe Landevej er noteret som trafikfarlig, hvilket blandt andet har den betydning at Billund Kommune har bevilget gratis taxa til at hente skolebørnene fra 0-4 klasse.

Christina Junker og hendes mand Thomas købte hus på Plagborgvej i 2011, og bor her sammen med sønnen William der bliver 12 til sommer og sønnen Viktor der bliver 8 til maj

Deres ældste barn William blev født i 2012, og da han skulle til at gå i skole, begyndte de at tænke på at det ville være rart at sønnen kunne cykle til skole. Så der gik vi  i dialog med kommunen fortæller Christina.

I 2017 havde vi besøg af et byrådsmedlem  ligesom vi havde samlet alle naboerne fra Plagborgvej. Vi havde fundet alt muligt materiale fra kommunen med visioner for cykelstier. Der stod blandt andet at børnene skulle kunne komme sikkert til og fra skole, indkøb og sport. Der var mange punkter, og vi opfylder på Plagborgvej ikke nogle af punkterne. Byrådsmedlemmet var Christina også i dialog med i 2018, da man ville udvide Plagborgvej.

En af naboerne tilbød kommunen at afgive noget jord, så man kunne lave en cykelsti, med en afskærmning mod vejen så man ville kunne tilgå den sti man bruger fra Søndervang ind mod byen. Kommunen svarede at da det jo var en statsvej, så man kunne ikke gøre noget.

Den 9. november 2019 var der et åbent hus arrangement om trafiksikkerhed fra kl. 10 til 14 i MAGION hvor Billund Kommune. Her var Christina og Thomas, samt mange af naboerne mødt op. Her kunne man markere hvis der var nogle steder man ønskede kommunen gjorde noget ekstra for trafiksikkerheden, og vi var mange der markerede krydset her ved Plagborgvej fortæller Christina Junker. Vi talte også med lokalpolitikerne, men der skete ikke mere.

Efter hvad Netavisen Grindsted erfarer har Billund Kommune ikke haft en dialog med Vejdirektoratet, der er dem der er vejmyndighed på sagen.  Billund Kommune oplyser at de ikke har hørt yderligere fra Vejdirektoratet før nu hvor de ændrer hastigheden på strækningen.

Christina var studerende indtil i vinters, og havde bestemt sig for at gøre en ekstra indsats på at forsøge at få gjort noget ved trafiksikkerheden her ude, inden hun skulle i gang med at arbejde. Men Christinas mor Helga Junker kom hende i forkøbet.

 

Fra venstre: Helga, William og Christina Junker – Foto: René Lind Gammelmark

Helga tog kontakt til Vejdirektoratet

Helga oplevede selv hvor farlig krydset er, da hun en dag kom kørende i sin bil der blev ramt i siden. Hun er absolut ikke den eneste der har oplevet det. Det sker af og til at der er nogen der rammer sammen i krydset. Men da der er ubetinget vigepligt, er det sjældent at Politiet bliver indblandet, folk klarer det selv forklarer Christina og Helga,

Jeg tænkte at når det var en statsvej, måtte jeg få fat i Vejdirektoratet. De tog lidt tid for mig at finde ud af hvem jeg kunne få i tale, som kunne bestemme noget.  Jeg skrev derefter en mail til dem, hvor jeg beskrev situationen hvor flere er blevet påkørt i krydset. Mellem linjerne stod der nok også et spørgsmål om der skulle et alvorligt uheld til, måske med dødelig udgang for at der blev gjort noget. Den første mail sendte jeg i oktober 2023, hvorefter jeg måtter rykke en enkelt gang, inden jeg fandt ud af hvem jeg skulle have fat i forklarer Helga. 

I December måned sker der noget, og allerede sidst i Januar får jeg svar retur, at man hos Sydøstjyllands Politi og Vejdirektoratet har fået godkendt at lave en hastighedsnedsættelse, samt skiltning med krydsende cyklister. Det er ikke fordi denne proces har været så langvarig konstaterer Helga Junker. De har jo nok kunnet se at det har været en god idé at få hastigheden sat ned.

 

70 km. zone

Foto: René Lind Gammelmark

70 km. zone

Fra venstre: Helga, William og Christina Junker – Foto: René Lind Gammelmark

70 km. zone

Foto: René Lind Gammelmark

Vi ville allerhelst have haft en rundkørsel fordi vejen er så bred forklarer Christina Junker – der er jo mange der skal krydse vejen. Det blev ikke en rundkørsel, men vi er glade for det Vejdirektoratet har lavet, med en nedsættelse af hastigheden fra 80 til 70 – og skilte med krydsende cyklister. Det er som om man kan se der faktisk er nogen der kører knapt så hurtigt som før uddyber Christina.

 

Billund Kommune

Der har ikke været en dialog mellem Billund Kommune og Vejdirektoratet tidligere om denne sag. 

‘Martin Sejersgaard-Jacobsen der er direktør for Teknik, Plan og Kultur i Billund Kommune oplyser til Netavisen Grindsted, at de ikke har haft en dialog med Vejdirektoratet om sagen, før nu hvor Vejdirektoratet har ønsket at få nedsat hastigheden.

 

Sydøstjyllands Politi 

Netavisen Grindsted har søgt aktindsigt hos Sydøstjyllands Politi, og har modtaget følgende svar:

Sydøstjyllands Politi har ikke registrert nogen sag vedr. kontakt til Billund Kommune i anledning af trafiksikkerheden ved krydset Plagborgvej / Ribe Landevej.

Det er Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for Ribe Landevej.

Vejdirektoratet traf efter forhandling med politiet, i marts 2024 afgørelse om at nedsætte hastigheden Ribe Landevej til 70 km/t ved krydset Ribe Landevej / Plagborgvej af hensyn til krydsende trafikanter.

 

Vejdirektoratet

 Charlotte Damén Schultz-Nielsen fra Vejdirektoratet fortæller til Netavisen Grindsted at de på baggrund af en henvendelse fra en borger, haft dialog med Sydøstjyllands Politi, om at få etableret en hastighedsnedsættelse på Ribe Landevej i Grindsted.

 

Læs også

Åbent hus om trafiksikkerhed i hele kommunen på lørdag den 9. november