Byfest
Tovtrækkerne røg i vandet

Et af indslagene til byfesten i Stenderup-Krogager er den tilbagevendende tovtrækningskonkurrence. I år var følgende 4 hold tilmeldt: Glen’s hold Niels’s hold Dennis’s hold Taberholdet…