Folkefest for integration


Folkefest 2 – for integration

Kontakten, Grindsted Kirke, Y’s men, Tamilsk Samordningsudvalg og Tamilsk Hjemstavnsforening har fået doneret midler til afholdelse af Folkefest2. Det bliver en gratis, offentligt tilgængelig fest…