Herreværelset åbnes igen – den 4. september 2023

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Herreværelset åbnes igen

Efter 3 lange sommermåneder åbnes døren atter ind til Herreværelset. Det sker den 4. september og herefter igen den første mandag i hver måned.

Efter renoveringen af Åfløjen, har vi fået lov til, at gennemføre Herreværelset i Menighedssalen v. Billund kirke.

Herreværelset er blot en af de mange aktiviteter, som Grene menighedsråd har etableret. Vi er en lille gruppe af frivillige der laver Herreværelset og dagsordenen er ganske enkel. Vi spiser nogle stykker smørrebrød, synger, snakker og hygger sammen. Man kan se nærmere program og detaljer på Grene sogns hjemmeside.

Det kan ske, at vi har et indlæg, hvor en person fortæller lidt aktuelt eller historik, men altid forankret i lokalområdet. Vi har bl.a. haft Henrik Dam Kristensen og Stephanie Storbank, som begge med gejst fortalte om deres indsatser. Det kan også være en af mødedeltagerne, som fortæller lidt om en episode – ofte noget de fleste vil kunne nikke genkendende til. Disse indlæg er ikke planlagte og vil forekomme spontant og overraskende.

Herreværelset er godt besøgt og man tilmelder sig efter først-til-mølle princippet. Tilmelding  skal ske senest 5 dage før, så vi kan sikre, at der er brød og drikkevarer til alle lyder det i en pressemeddelelse.

Lindy Kristensen, 50469733, kali-1114@hotmail.com
Niels Kjeldgård, 61319366, hgnck@stofanet.dk
Poul Esbensen, 40191368, poulesbensen@gmail.com
Villy Mikkelsen, 40178999, villymik@gmail.com
Finn Vinther, 20761084, finnvinther33@mail.dk

Frokosten koster 60 kr og foregår fra kl. 12.00 til ca. 13.30