Stor stigning i påkørsler af dyr: Sådan forholder du dig som bilist

påkørsler af dyrFoto: Pixabay.com

Efterårsmånederne øger risikoen for påkørsler af dyr, hvilket kan forvolde stor skade på bilen og i værste fald på personer i bilen. Forsikringsoplysningen giver her nogle råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis et dyr løber ud foran din bil.

 

”Bilister: Vi ser en del påkørsler af råvildt i døgnrapporten for tiden. Så husk at sænke farten og holde godt øje. Ét rådyr kommer sjældent alene.”

Sådan skrev Nordjyllands Politi på det sociale medie X den 8. oktober i år for at advare bilister mod kollisioner med dyr. Tendensen er den samme i andre dele af landet, og stigningen af påkørsler sker hvert efterår, når dagene bliver kortere.

 

Markant stigning i påkørsler

I øjeblikket bliver dagene hurtigt kortere, og mange dyr bevæger sig helst rundt i skumringen, som i takt med, at vinteren kommer nærmere, falder sammen med myldretidstrafikken.

”Om dyrenes rytme derudover bliver forstyrret af skiftet til vintertid – det sker 28. oktober i år – er der delte meninger om. Men sikkert er det, at der sker en markant stigning i antal påkørsler af dyr i trafikken i efterårsmånederne,” siger Rasmus Boserup, kommunikationschef i OK, der har mere end 680 tankstationer fordelt rundt omkring i Danmark.

Ifølge tal fra Dyrenes Beskyttelse var stigningen i 2022 på næsten 50 procent i månederne oktober, november og december sammenlignet med sommermånederne juni, juli og august. Samtidig lød det samlede antal henvendelser om påkørsler af hjorte på 10.793 i 2022 mod 7.630 i 2015 skriver OK i en pressemeddelelse.

Ifølge Anne Garde Slothuus, forsikringsekspert i Forsikringsoplysningen, optræder du mest sikkert ved at reagere efter hvilket dyr, der løber ud foran bilen.
”Instinktivt vil mange af os nok bremse for alle dyr, der løber over vejen. Men det kan være forbundet med en vis risiko. Det er jo klart, at påkørsel af et rådyr er væsentligt farligere for bilisten end påkørsel af mindre dyr som mus eller egern,” siger Anne Garde Slothuus.

”Det betyder faktisk også, at der er nogle sikkerhedshensyn, som bilisten skal tage i forhold til selve skyldsspørgsmålet,” tilføjer Anne Garde Slothuus.

 

Skyldsspørgsmål ved påkørsel

Man kører selvfølgelig ikke dyr ned, hvis det kan undgås. Men bremser man op for at undgå en påkørsel af et mindre dyr med risiko for, at en bagvedkørende kører op i en, vil man typisk få en del eller hele skylden, mens man ikke vil blive pålagt skyld ved at bremse op for et større dyr i samme situation.

”Skyldspørgsmål bliver vurderet ud fra gængs praksis, men i den sidste ende bliver der tale om en individuel vurdering,” siger Anne Garde Slothuus.
Hun påpeger, at bilens kaskoforsikring altid betaler skaderne på den skadede bil efter påkørsel af et dyr, uanset hvad det har været for et dyr.

”Selvom det kan virke kynisk at skelne mellem mindre dyr og større dyr i trafikken, så er det hensynet til risikoen for større ulykker, der vejer tungest, ligesom man også skal tage vejtypen i betragtning. Der er med andre ord stor forskel på omfanget ved påkørsler i bymæssig bebyggelse og på motorveje, ligesom hensynet til især de bagvedliggende trafikanter spiller ind,” lyder det fra Anne Garde Slothuus.

 

Sådan undgår du påkørsel af vildt

• Sænk hastigheden og vær særligt opmærksom:
• I områder med tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen.
• Ved starten og slutningen af hegn langs vejen
• Om morgenen, når solen står op, og om aftenen, når den går ned
• Husk: Mange dyr kommer i flok, og ser du et dyr, er der sandsynligvis andre tæt ved vejen

 

Hvad gør jeg, hvis jeg påkører et dyr?

Ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 1812, hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr. Vagtcentralen kan instruere dig i, hvad du bør gøre og kan sætte dig i forbindelse med f.eks. nærmeste vildtplejestation.

Marker stedet, hvis du eller andre har påkørt et rådyr, som efterfølgende er flygtet.

Rekvirer en frivillig schweisshundefører gennem Dyrenes Vagtcentral. En schweisshund er en sporhund, som kan spore det flygtede, påkørte dyr.

Du kan selv bringe det tilskadekomne vilde dyr til en vildtplejestation, frem for at skulle vente på dyreredning, så kan dyret hurtigere få hjælp, og derved lide mindre og have større chancer for overlevelse. Inden du tager dig af dyret, skal du dog ringe 1812 eller til en vildtplejestation og få råd og vejledning om, hvordan du bedst håndterer dyret. Du kan også kontakte Vejdirektoratet på 80 20 20 60 eller politiet på 114.

Sendes der hjælp er det vigtigt, at du altid bliver og venter ved ulykkesstedet, indtil hjælpen når frem

Kilde: Dyrenes Beskyttelse