Godt nyt for trafiksikkerheden for børn og unge i Billund Kommune

Billund KommunePR-Foto: Billund Kommune

Billund Kommune ligger på en 7. plads blandt landets 98 kommuner, når det kommer til at undervise børn og unge i at færdes sikkert i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

 

Det kan være en krævende opgave, når et barn går eller cykler mellem biler, cyklister, elektriske løbehjul og lastbiler. Især hvis barnet ikke er klædt på til opgaven.

Skolerne har derfor pligt til at undervise alle elever i relevant materiale om trafiksikkerhed. Men ifølge Rådet for Sikker Trafik er det ikke alle, der gør det – eller der er stor forskel på, hvor meget det sker.

Et af de steder, hvor det bliver prioriteret, er i Billund Kommune. Det viser den nye undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

”Vores børn og unge skal kunne bevæge sig trygt rundt i trafikken. Derfor er det vigtigt, at både forældre, skoler og at vi her i kommunen tager ansvar og arbejder målrettet med at lære børn og unge, hvordan de færdes sikkert i trafikken. Som hjemsted for Børnenes Hovedstad er jeg stolt over, at vi ligger på en flot 7. plads, og det vidner om, at vores skoler tager opgaven alvorligt og prioriterer at undervise eleverne i trafiksikkerhed. Vi er dog ikke helt i mål endnu, og derfor håber jeg, at vi allerede næste år vil se, at vi er blevet endnu bedre,” siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune,

Borgmesteren fortæller desuden, at kommunen har allokeret ressourcer til cykelstier, hvilket også er et vigtigt redskab til at højne trafiksikkerheden.

 

Færdselsundervisning gør en stor forskel

Kommuner og skoler har i undersøgelsen, som alle landets kommuner og 75 % af skolerne har besvaret, blandt andet skulle svare på, hvordan de underviser eleverne i at færdes sikkert i trafikken. Det kan fx være, at de lærer børnene færdselsreglerne og afholder prøver, hvor børnene skal vise, at de kan gå og cykle sikkert i trafikken.

Der bliver i undersøgelsen også spurgt ind til, om skolerne underviser de ældste og mest risikovillige elever i, hvorfor det er risikabelt at køre påvirket, være uopmærksom eller fx køre på en tunet knallert.

Alt sammen med det formål, at alle børn og unge ved, hvordan de skal færdes sikkert i trafikken.

”Det er enormt vigtigt, at kommuner og skoler prioriterer færdselsundervisningen, da det med til at sikre, at færre børn og unge bliver dræbt eller kommer til skade. Derfor er det godt at se, at man mange steder tager den her opgave alvorligt. Det gør en stor forskel,” siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

 

Om Kommunernes Skoletrafiktest

Hvert år undersøger Rådet for Sikker Trafik og analysebureauet Epinion, hvor meget kommuner og skoler prioriterer arbejdet med at gøre kommunernes børn og unge mere sikre i trafikken. Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på, hvor mange elever, der får undervisning i trafiksikkerhed, og hvad kommunen gør for at understøtte området.

Kommunerne kan få fra 0 til 1.000 point i undersøgelsen, og får desuden tilsendt individuelle anbefalinger til, hvad kommunen kan gøre bedre. Billund Kommune fik i alt 843 point her i 2023.

Vil du se, hvordan alle kommuner har klaret sig i årets undersøgelse, så kan du på www.sikkertrafik.dk/trafiktest få et hurtigt overblik med vores Danmarkskort med resultaterne.