Sidste bankospil på Mødestedet i Grindsted

Foto: Lars Kragh Møller

Sidste bankospil på Mødestedet i Grindsted, blev spillet onsdag den 8. maj 2024 kl. 14.00

Det var med vemod at Centerrådet på Mødestedet i Grindsted onsdag afholdt den sidste omgang banko, hvor der som sædvanligt var fulde huse.

Alle de havde lyst var velkommen til at spille med til det sidste bankospil på Mødestedet. 

Der blev spillet på livet løs, og sidegevinsten ved alle der havde banko var kaffe.

De mange deltagere hyggede sig, I de små pauser der kom når nogen havde banko, blev der lystigt snakket hen over bordene om alle de gode oplevelser man havde haft, når Centerrådet havde stået i spidsen for de mange velorganiserede arrangere der var afholdt på og udenfor Mødestedet.

I kaffepause serverede Centerrådet kaffe, the, småkager samt en lækker flødekage der var specielt indkøbt til gæsterne i anledning af det sidste bankospil.

I pausen talte gæsterne igen om Centerrådets store engagement ved alle de arrangementer, der i gennem årende siden Centerrådet startede i 1975 havde holdt.

Da Centerrådet takkede af, var det med vemod i stemmen, og de takkede alle gæsterne for den gode opbakning de havde givet gennem de sidste 49 år.

Herefter spillede deltagerne den sidste omgang banko på Mødestedet i Grindsted.

Sidste bankospil på Mødestedet i Grindsted

Foto: Lars Kragh Møller

Foto: Lars Kragh Møller

Foto: Lars Kragh Møller