Ny lejelov vedtaget

Foto: PIxabay.com

To komplicerede love blev i dag til én, da sammenskrivningen mellem lejeloven og boligreguleringsloven blev endeligt vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Godt at få afsluttet et langt forløb, selvom der burde være mere tid til implementeringen, lyder det fra EjendomDanmark i en pressemeddelelse.

Den nye lejelov blev i dag vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Målet med den nye lov har været at skabe et mere gennemsigtigt regelsæt til at beskrive forholdet mellem lejer og udlejer – uden at forskyde balancen mellem de to parter. Hidtil har reglerne skulle findes i både boligreguleringsloven og lejeloven.

Nu skal den nye og bredt funderede lejelov have lov til at lande. Der er derfor brug for ro og stabilitet på et område, der alt for ofte er politisk kastebold, mener EjendomDanmark.

”Reglerne er nu samlet i én lov, men den er stadig yderst kompliceret. Det er vigtigt, at både lejere og udlejere får en chance for at lære den nye struktur at kende. Vi håber derfor, at der falder ro over området – ikke mindst fordi branchens aktører nu står foran en stor opgave med at tage de nye regler i brug, og der er en kort tidsramme til at nå det. Skal målet med sammenskrivningen opretholdes, er det desuden vigtigt, at området ikke over de kommende år igen bliver et kludetæppe af løbende tilføjelser,” siger Lena Hartmann, juridisk direktør i EjendomDanmark.

Vigtigt at ny lov opretholder balancen
Hos EjendomDanmark mener man, at den nye lov i det store hele opretholder den nuværende balance mellem lejer og udlejer.

”Der er tale om en sammenskrivning komplekse regler. Det kan få betydelige konsekvenser for mange, når man flytter en lille smule på reglerne, men man har politisk forsøgt at holde sig i ave og begrænse nyskabelserne,” lyder det fra Lena Hartmann.

EjendomDanmark har løbende bidraget til det lovforberedende arbejde for at sikre, at detaljerne i lejereguleringen kom ordentligt på plads.

”Vi har skrevet over 100 siders høringssvar med kommentarer til alle tænkelige detaljer i forslaget, og på flere områder har man heldigvis lyttet til os. På den måde har vi undgået en række skæve forslag og uklarheder, der ellers havde sneget sig ind,” siger Lena Hartmann.

Et politisk projekt med otte år på bagen
Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven blev besluttet af et bredt politisk flertal helt tilbage i 2014. Det har altså i årevis stået klart, at lejeloven skulle skrives om.

”Vi har ventet i lang tid på sammenskrivningen, og vi har set mange mulige versioner af en ny lejelov i processen. Nu er den landet, og selvom det bliver en uhyre stor opgave at vænne sig til de mange nye paragraffer, er jeg på en måde glad for, at vi ikke længere skal sige ‘ulven kommer’,” siger Lena Hartmann.

Den nye lejelov træder i kraft den 1. juli 2022, og derfor står ejendomsbranchen foran et større arbejde med at forberede sig på de nye regler, da der er ganske kort tid til at få dem implementeret.

”Selvom man ikke har foretaget voldsomme ændringer i indholdet af reglerne, forestår der alligevel et ganske stort arbejde med at blive klar til den nye lov. Nye kontrakter, standardbreve, dokumenter, vejledninger, tilpasninger i IT-systemer og meget andet. Det arbejde kaster vi os over med ildhu, for branchen skal hjælpes ordentligt i mål,” siger Lena Hartmann.