SmartTID er solgt til Confirma Software

Poul Christensen - Foto: René Lind Gammelmark

Grindsted virksomheden SmartTID er solgt til Confirma Software – I et facebookopslag fortæller Poul Christensen at han og Lene har valgt at sælge firmaet.  

 

Det har været både let og svært at tage beslutningen

Det har på den ene side været en let beslutning og på den anden side en særdeles vanskelig beslutning. Let fordi det er det vi har arbejdet på siden vi startede, så da det rigtige tilbud kom fra den helt rigtige køber, var beslutningen ikke så svær. Særdeles svært fordi det jo ikke længere kun påvirker os selv, men at der nu er 14 ansatte som skal drive det værk videre jeg har brugt hver dag de sidste godt 20 år på at opbygge forklarer Poul Christensen
 

Stor vækst

Jeg har nydt at gå på arbejde hver eneste dag og særligt de sidste 10 år i SmartTID ApS regi har været en fornøjelse, hvor Lene også har været en del af den daglige drift og ledelse. I 2011 blev forretningsmodellen vendt så det udelukkende var en abonnementsforretning for alle nye kunder, navnet blev ændret til SmartTID og det blev også navnet på selve firmaet fra 2013. Herfra gik det stærkt med nye ansatte hvert år og kraftig vækst.
 

Gazelle virksomhed

Jeg er også umådelig stolt over at det er lykkedes. Stolt over at have opbygget et produkt helt fra bunden til en solid forretning der laver tid og overenskomstfortolkning for 1000 vis af ansatte hver dag. Stolt over at have skabt 16 solide fuldtids arbejdspladser. Stolt over at have skabt en 100% virtuel organisation, længe før Corona gjorde sit indtog. Stolt over aldrig at have modtaget en opsigelse. Stolt over at have modtaget to Børsen Gazeller og den tredje er på vej for regnskabsåret 2022.
 
Så vi sender trygt organisationen, produktet og kunderne videre og er helt overbeviste om at det også fremadrettet kommer til at vækste.
Vi er også sikre på at medarbejderne har en solid ballast med og en sund arbejdskultur der vil smitte af i den større organisation, de nu bliver en del af.
 

 

Hvad skal jeg og Lene så lave?

Lene er ved at opbygge en ny virksomhed – Terapeutisk Praksis, hvor hun skal bruge sin uddannelse og kvalifikationer som terapeut. Følg hende på de sociale medier når der dukker noget op inden længe.
 
Jeg har en aftale med Confirma Software om at være ekstern konsulent/udvikler for SmartTID de næste 6 måneder og hjælpe med overgangen samt indkøring af nye medarbejdere der skal overtage vores funktioner.
 
Jeg har fortsat min andel i My Instore Radio, som nok i den nærmeste fremtid kan få lidt mere opmærksomhed fra min side, men derudover er jeg ikke færdig med at udvikle software.
 
Der skal nok komme et par ideer, som jeg vil forfølge i den nærmeste fremtid. Sidst, men ikke mindst, så skal arbejdsmængden og ansvaret reduceres en hel del så der kan blive væsentlig mere tid og overskud til min familie, musik og cyklen skal forhåbentlig også luftes lidt mere.