Filskov Energiselskab har fået ny formand

Filskov Energiselskab har fået ny formandFoto: René Lind Gammelmark

Af Marianne Thorø

Filskov Energiselskab har fået ny formand

Et mellemværende med Energistyrelsen betyder at Filskov Energiselskab har det der hedder en underdækning på 1,6 mio kroner – penge der vil blive opkrævet hos forbrugerne i form af en prisstigning.

Det kom frem på Filskov Energiselskab AmbAs årlige generalforsamling, der blev afholdt i Viadukthallen. Her blev årsregnskabet også fremlagt og dét viste et plus på små 700.000 kroner før skat.

Inden da havde formand Jan Rosengreen Pedersen aflagt bestyrelsens beretning for året og han kunne blandt andet fortælle at Filskov Energiselskab står overfor udfordringer, men bestemt også muligheder. Udfordringer som mest af alt består af udfasningen af tilskud til elproduktion baseret på biogas i 2032 samt sikring af råvarer leveret til biogasproduktion.

– Selskabet ser dog også mange muligheder, hvorfor der opstartes en proces omkring skitseringen af de fremtidige scenarier. Her er bl.a. undersøgelse af fremtidens energikilder til fjernvarme-produktion, hvor der bl.a. ses på et Energifællesskab sammen med Filskov Fremtid, som en af mulighederne, som det hedder i referatet.

I det afsluttede regnskabsår er der foretaget en vedtægtsændring, der indebærer, at man går fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer, samt muligheden for at vælge en ekstern til bestyrelsen. Og den person må meget være én med viden/erfaring indenfor energiproduktion, erfaring med langsigtet budgettering, samt ikke mindst med lokalkendskab.

Det har man nu fundet i René Heiselberg Gier, der er bosat i Grindsted og dermed udenfor energiselskabets område. René Heiselberg Gier er til daglig direktør for GEV i Grindsted, men det er som privatperson, han har sagt ja til gå ind i bestyrelsen for Filskov Energiselskab.

Og da generalforsamlingen konstituerede sig, endte det nye bestyrelsesmedlem med formandsposten. I bestyrelsen er også Jan Olesen som næstformand, Kjeld Moustgaard som kasserer, Jan Harlev Ebbesen som sekretær, og Bram Klaver som bestyrelsesmedlem.