Midler til fornyelse af Grindsted bymidte – er med i forsøgsordningen “Frie Bymidter”

forsøgsordningen "Frie Bymidter"Anni Matthiesen og Kris Jensen Skriver - PR-Foto

Fredag fik Billund Kommune besked om at Grindsted er med i forsøgsordningen “Frie Bymidter”

 

 

Aftalepartierne bag Mere liv i bymidter og landdistrikter har nu truffet beslutning om hvilke kommuner, der får tilskud til byfornyelse i en ny forsøgsordning. Der er afsat 130 mio. kr. på finansloven, som over årrækken 2024-2027 vil blive fordelt til de deltagende kommuner.

Grindsted by og Billund kommune er med på listen over de 14 projekter, der får tilskud til at forny bymidten. De 14 projekter spænder bredt med forskellige indsatser og rent geografisk, så man med forhåbentlig kan tage en masse læring med videre fra forsøget.

De lokale folketingsmedlemmer glæder sig over, at Grindsted også er med på listen. Kris Jensen Skriver (S) udtaler:

”Jeg glæder mig meget over, at flere partier i Folketinget står bag dette tiltag, der er helt rigtigt i forhold til at skabe udvikling udenfor de store byer, og det er glædeligt for Grindsted, at byen bliver en del af denne ordning. Det gør, at der kan skabes liv og aktivitet omkring det gamle Grand Hotel. Jeg tror på, at det kan bidrage til, at vi får flere mennesker ned i midtbyen til gavn for erhvervslivet og Grindsted som handelsby”.

Aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter blev indgået i november 2021 og Anni Matthiesen (V) glæder sig over, at vi nu konkret kan se støtten til projekterne blive tildelt:

”Efter en lang proces, der for mit vedkommende startede før folketingsvalget, kan vi nu endelig præsentere de byer og projekter, der får et økonomisk tilskud til at forny bymidten. Jeg ser rigtig meget frem til at følge projektet i Grindsted. Jeg håber det kan skabe et spændende byrum, hvor man har lyst til at samles!”

 

GrindSTEDET

I Grindsteds projekt er udvikling af mødestedet GrindSTEDET essentielt, hvor man vil forene kommunale velfærdsfunktioner, private initiativer og borgerrettede tilbud. Projektet centreres om Grand Hotel, hvor flere initiativer såsom et eksperimentarium, en café og åbne værksteder skal skabe liv. Derudover er et led i projektet også en fornyelse af Torvet og Birketorvet.

Det er med forsøget også blevet besluttet hvilken lovgivning, man giver fritagelse fra, for at realisere projekterne. F.eks. i planloven eller færdselsloven. De konkrete forsøg forventes at kunne sættes i gang i 2024, når der er lovhjemmel til de dispensationer, der gives i forbindelse med forsøget.

 

Forsøgsperioden ophører ved udgangen af 2029.

Flere kommuner allerede i gang med deres projekter, og ser nu frem til en økonomisk håndsrækning, og at man får fjernet forhindringer, når lovdispensationen er på plads skriver de to folketingsmedlemmer i en pressemeddelelse.