SF: Nu får Grindsted penge til fornyelse af bymidten

Foto: René Lind Gammelmark

En ny aftale er netop vedtaget i Folketinget. Og der er både penge og dispensation på vej i Grindsteds retning, som skal bidrage til at udvikle bymidten. Det oplyser SF’s retsordfører Karina Lorentzen.

 

Først og fremmest får Grindsted en sum penge, der kan indgå i at udvikle mødestedet GrindSTEDET, som kan sparke liv i bymidten. Men byen får også en dispensation, så kommunen kan udleje kommunale lokaler i velfærdscentre på kommercielle vilkår og til arrangementer, der ikke har et folkeoplysende formål. I dag må man ikke udleje, når der ikke er folkeoplysende formål.

 

Det glæder SF’s retsordfører Karina Lorentzen:

– Det er ret afgørende for at fastholde bosætning og butikker, at der også er lokale mødesteder og attraktive bykerner i mindre byer. Derfor er jeg glad for, at vi laver en ordning, hvor vi giver muligheder for at skabe det. Om det virker, bliver spændende at følge, men det er i hvert fald et forsøg på at give de bedre betingelser, siger SF’s gruppeformand og landdistriktsordfører Karina Lorentzen.   

-Mødested, værksteder, bykontor, kulturformidling, skoletandpleje og bygningsfornyelse. Det er bare noget af det, som GrindSTEDET skal stå for. Hvis ikke det summer af liv, så ved jeg snart ikke. Jeg synes, det er vigtigt, de har fået penge til projektet, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand og landdistriktsordfører, som selv har forhandlet aftalen.

 

Forsøget med frie bymidter er planlagt til at blive vedtaget ved lov i februar 2024. Forsøgsperioden starter 1. juli 2024 og skal vare frem til 2029, hvor forsøgshjemlerne udløber.

 

Fakta

https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/14-byer-bliver-sat-fri-af-love-og-regler-for-at-udvikle-mere-liv-i-bymidten

 

Om aftalen

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 svarende til 100 mio. kr. samlet til medfinansiering af fornyelse af bymidter og 30 mio. kr. til medfinansiering af etableringen af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. Der er krav om 40 pct. kommunal medfinansiering. Midlerne er ikke bundet til forsøg med lovfritagelser, men kan gå til andre indsatser i de udvalgte bymidter.

 

Krav, som skal være opfyldt for at indgå i forsøgsordningen:

1) Bymidterne ligger i byer med mellem 4.000- 20.000 indbyggere.

2) Kommunen forpligter sig til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borgerservice, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdstilbuddene skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter.

3) Lokale private og civile aktører skal inddrages i et samarbejde med kommunen. Der lægges vægt på nye samarbejdsformer med lokale aktører og inddragelse af civilsamfundet, som styrker det lokale engagement.