Billund Kommune har taget næste skridt mod den grønne omstilling

PR-Foto: Billund Kommune

Kommunalbestyrelsen følger op på Klimaplanen og styrker kommunens arbejde med den grønne omstilling.

Samtlige partier bakker nemlig op om, at kommunen indgår en partnerskabsaftale med Jysk Landbrug og indtræder i Triangle Energy Alliance på lige fod med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Derudover har partierne bag Budget 2024 aftalt at afsætte yderligere midler til det ambitiøse klimaarbejde i hele kommunen.

 

Tidligere på året vedtog en enig kommunalbestyrelse Klimaplanen for Billund Kommune, og der bliver nu fulgt op med en række konkrete initiativer. Borgmester Stephanie Storbank glæder sig over at tage næste skridt mod den grønne omstilling af kommunen. 

– Vi skal tage ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores børn. Det skal vi, fordi vores børn skal opleve en kommune og en verden, hvor vi ikke overudnytter ressourcerne. Med Klimaplanen har vi aftalt en målsætning om at være klimaneutrale i 2050. Derfor er jeg glad for, at vi med budgettet afsætter yderligere penge til det ambitiøse klimaarbejde i hele kommunen. Samtidig tror jeg på, at partnerskabsaftalen med Jysk Landbrug kan hjælpe os godt på vej mod at understøtte reduktioner i landbrugets udledning af klimagas, siger borgmester Stephanie Storbank (V).

 

Et vigtigt element i Klimaplanen er nemlig – i samarbejde med landbruget – at reducere udledningen af klimagas fra landbruget.

Samtidig har Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti samt løsgængerne Jørn Poulsen og Arne Spangfort Christensen med Budget 2024 aftalt, at klimahandlinger og initiativer vil ske i samarbejde med borgere og virksomheder i hele kommunen. 

 

Ifølge formanden for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget er samarbejde generelt vigtigt for kommunens arbejde med den grønne omstilling.

– Vi når ikke i mål med vores ambitiøse klimamålsætninger alene. Derfor er jeg glad for kommunalbestyrelsens opbakning til partnerskabsaftalen med Jysk Landbrug, og at kommunen træder ind i Triangle Energy Alliance på lige fod med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Som hjemkommune for virksomheder som Billund Lufthavn har vi en stor interesse i at indgå i samarbejder og partnerskaber, der kan fremme en mere klimavenlig transport, udtaler formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget, Simon Nicolajsen Jørgensen (A).

Samtidig understreger formanden, at arbejdet med Power-to-X i Trekantområdet, som Triangle Energy Alliance har fokus på, bidrager til at lagre den grønne strøm og har potentiale til at binde sektorer sammen. 

Det kan ske ved at omdanne denne energi til brændstoffer til de tunge transportformer i transportsektoren, ligesom der kan genereres overskudsvarme til fx opvarmning af bygninger eller processer i erhvervslivet samt el, varme og gødning til landbrugssektoren. 

Partierne bag Budget 2024 har desuden aftalt at undersøge mulighederne for at opsætte solceller på kommunale bygningers tage, og med de yderligere midler til at understøtte det ambitiøse klimaarbejde i hele kommunen, er der nu samlet afsat 14,2 mio. kr. i budgetperioden