Reception – Indvielse af Kirkekontoret i Å-fløjen og bogudgivelse

Forsiden til den bog Jørgen Bruhn har skrevet om Søren Olsens beretning om Billund Centret - PR-Foto

Kirkekontoret ved Billund Kirke er tilbage i Å-fløjen efter endt renovering og for at fejre dette, inviterer Grene Sogns Menighedsråd alle interesserede til reception.

Efter gudstjenesten i Billund Kirke søndag den 26. november kl. 10.30 inviterer Menighedsrådet til reception. Der vil være en lille forfriskning i forbindelse med indvielsen af Å-fløjen og udgivelsen af Søren Olsens beretning om tilblivelsen af Billund Centret.

Der bliver mulighed for at se den nye fløj med kirkekontoret og de andre lokaler. Ved samme lejlighed er vi klar med et genoptryk af jubilæumsskriftet.

Jørgen Bruhn vil præsentere bogen ”En beretning om Billund Centrets tilblivelse.” Bogen kan købes for 75 kr.

Alle er velkomne.